Hinnalised Nõmme kinnistud ootavad uut omanikku

Nõmme linnaosas ootavad uut omanikku linnaosa valitsuse kasutuses olevad, kuid uue administratiivhoone valmides vakantseks jäävad hoonestatud elamumaa sihtotstarbega kinnistud.

Pilt: tallinn.ee

Hinnalised Nõmme kinnistud ootavad uut omanikku

Nõmme linnaosas ootavad uut omanikku linnaosa valitsuse kasutuses olevad, kuid uue administratiivhoone valmides vakantseks jäävad hoonestatud elamumaa sihtotstarbega kinnistud.

Vabaduse pst 77 kinnistu pindala on 2700 m2 ning Nõmme-Kase tn 12b kinnistu pindala 1513 m2. Kinnistute alghinnad on 316 000 eurot ja 318 000 eurot. Mõlemad kinnistud müükase tingimusega, et kinnistutele seatakse nende võõrandamisel tähtajaline isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks, tagamaks Nõmme linnaosa valitsusele seniste ruumide kasutamise võimalus kuni aadressil Valdeku tn 13 uue haldushoone valmimiseni ehk 1. oktoobrini 2017.

Valdeku tn 13 krundil asuv endine koolimaja rekonstrueeritakse Nõmme Majaks, kuhu koondatakse kokku kodanikele linnateenuseid pakkuvad asutused, mis praegu paiknevad eri asukohtades. Ehitustööd lõpetatakse 2017. aasta kevadel.

Lasnamäe linnaosas asuv Kalevipoja põik 3a kinnistu on enampakumisel alghinnaga 47 933,74 eurot. Hoonestamata, ärimaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 600 m². Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt jääb Kalevipoja põik 3a kinnistu korterelamute juhtotstarbega alale. Korterelamute alal võivad paikneda kolme või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, äri, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti parkimisalad, rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms.

Samuti Lasnamäel paiknev ärimaa sihtotstarbega Ümera tn 30 kinnistu pindalaga 4801 m² on enampakkumisel alghinnaga 207 712,86 eurot. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt on Ümera tn 30 kinnistu juhtotstarbeks määratud tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalotstarbega ettevõtlusala.

Põhja-Tallinnas on alghinnaga 24 300 eurot enampakkumisel Vasara tn 22b-16 korteriomand, mille reaalosaks on eluruum üldpinnaga 22,1 m2. Kopli tn 50-18 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 15,6 m2, on enampakkumisel alghinnaga 19 000 eurot. Alghind 16 000 eurot on enampakkumisel Kopli tn 100b hoones asuv korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 11,8 m2, samas majas asuv eluruum üldpinnaga 11,5 m2 on enampakkumisel alghinnaga 19 400 eurot. Kopli tn 99-3a korteriomand alghind on 21 900 eurot, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 24,9 m2. Randla tn 13 elamust on alghinnaga 19 100 eurot ja 19 300 eurot enampakkumisel kaks korteriomandit, mille reaalosadeks 16,9 m2 ja 16,6 m2 suurune eluruum.

Alghinnaga 39 500 eurot on enampakkumisel Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuv Männiku tee 29 kinnistu. Hoonestatud elamumaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 1475 m2. Alghinnaga 29 400 eurot on enampakkumisel Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus asuva Priimula tn 1 kinnistu 1/2 mõtteline osa, elamumaa sihtotstarbega pindala 1180 m2. Ida-Virumaal Kiviõli linnas asuv Võidu tn 10-66 korteriomand on enampakkumisel alghinnaga 900 eurot, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 31,6 m2.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/kinnisvara.

Laadimine...Laadimine...