Hoidke räpased võtted Eesti patriootidest ja teadlastest eemal!

Erinevalt väga mitmetest kolleegidest ei antud Savisaarele võimalust taotleda stipendiume lääne ülikoolides. Lausa legendiks on saanud tõsiasi, et saanud võimaluse minna Pariisi, ohverdas ta linnaekskursioonid ning selle asemel töötas Pompidou keskuse raamatukogus, et kopeerida väitekirjaks tarvilikku kirjandust. Tema kandidaaditöö "Rooma Klubi globaalmudelite sotsiaalfilosoofilised alused" oli tollal kõva sõna. Mõned laimajad üritavad nüüd aga omaaegset teadusajalugu ümber kirjutada.

Pilt: Scanpix

Hoidke räpased võtted Eesti patriootidest ja teadlastest eemal! (5)

Rein Ruutsoo, politoloog

Erinevalt väga mitmetest kolleegidest ei antud Savisaarele võimalust taotleda stipendiume lääne ülikoolides. Lausa legendiks on saanud tõsiasi, et saanud võimaluse minna Pariisi, ohverdas ta linnaekskursioonid ning selle asemel töötas Pompidou keskuse raamatukogus, et kopeerida väitekirjaks tarvilikku kirjandust. Tema kandidaaditöö "Rooma Klubi globaalmudelite sotsiaalfilosoofilised alused" oli tollal kõva sõna. Mõned laimajad üritavad nüüd aga omaaegset teadusajalugu ümber kirjutada.

Erinevalt väga mitmetest kolleegidest ei antud Savisaarele võimalust taotleda stipendiume lääne ülikoolides. Lausa legendiks on saanud tõsiasi, et saanud võimaluse minna Pariisi, ohverdas ta linnaekskursioonid ning selle asemel töötas Pompidou keskuse raamatukogus, et kopeerida väitekirjaks tarvilikku kirjandust. Tema kandidaaditöö "Rooma Klubi globaalmudelite sotsiaalfilosoofilised alused" oli tollal kõva sõna. Mõned laimajad üritavad nüüd isegi omaaegset teadusajalugu ümber kirjutada.

Veider soov väljatõrjuda

Peavoolu ajakirjandust tiivustab ikka veel igipõline soov ometi kord Savisaar poliitikast välja tõrjuda. Postimehe ajakirjanikud Tuuli Koch ja Co ei põrganud mullu tagasi isegi arstide diagnooside naeruvääristamisest, et aga Savisaart demoniseerida. Selles absoluutselt ebaeetilises toimetamises, väljamõeldiste ja spekulatsioonide kuhjamises suutsid Andrei Kuzitškin ja Toomas Randlo Postimehes saavutada aga uue, lausa uskumatu taseme, mis kvaliteedillt ja vaimsuselt meenutab väga omaaegseid Mart Kadastiku "paljastusartikleid" Lagle Pareki, Tiit Madissoni jt vabadusvõitlejate vastu. Tollal muidugi omaaegse kompetentse organi KGB ette söödetud toimikute toel.

Mõningad loos esitatud vanad laimud, näiteks nagu alanuks Savisaare karjäär komsomoli- ja parteitööst, kaasaegseid ei peta. Nad lihtsalt teavad mälu toel, et see pole tõsi. Ka ajakirjanikud võinuks ehk heita pilgu vikipeediasse! Nõukogude õiguskaitseorganites töötanud inimesi pole vaid Savisaare linnavalitsuses, kaks viimast kapo juhti (kõnelemata kaastöölistest) – Pihl ja Aeg – olid kõrged miilitsaülemad. Vale- ja irdväidete loetelu võiks pikalt jätkata.

Ilma vähimagi häbita

Häbiväärsem kui argivaletamine ("meie igapäevast laimu anna meile iga päev") on aga tõik, et Savisaare häbimärgistamiseks muudetakse Eesti teadusajaloo suurkujude teadustöö repressiivorganite projektiks ja teadlased KGB käepikenduseks! Ja seda ilma vähimagi häbita!

Postimehes ilmunud artiklis laimatakse ausaid inimesi, vaieldamatuid Eesti patrioote, kes ennast enam paraku kaitsta ei saa. Väidan seda mitte ainult Eesti teadusloo uurijana, vaid ka absoluutselt vääratesse seostesse seatud teeneka teadlase Lembit Valdi õpilase ja kolleegina. (Valt oli Savisaare kandidaaditöö juhendaja – toim.) Nn globaaluuringutele viidates serveeritakse uudistena ja paljastatud "saladustena" igivanu fakte.Need seatakse selgelt haiglastesse vandenõu-skeemidesse, mis võivad leida koha vaid elementaarse ajakirjanikueetika minetanute peas. Väärkirjeldatud sündmuste kaasaegsena (s.t tunnistajana) pean vajalikuks kummutada valed, millel puudub igasugune mõistuspärane tõenduslik põhi.

KGB-l polnud väitekirjade temaatikaga asja

Kui viimastel aastatel on teadusloo avamise pähe avaldatud tõeliselt arulagedat, siis on see erakordses tihenduses teoks saanud artikli järgmises väitesarjas. "Eriti huvipakkuv on … Edgar Savisaare kirjutatud kandidaaditöö "Rooma Klubi globaalmudelite sotsiaalfilosoofilised alused". … Igaüks, kes kujutab endale ette, kuidas teaduslikud teemad akadeemias, mille juures (??) alaliselt istus KGB ohvitser, päevakorda nõukogude ajal sattusid, tekitab Savisaare väitekirja teema tõsiseid küsimusi. Kui avalikkuse ees on Savisaar eitanud kontakte KGB-ga, siis see uudne informatsioon heidab nendele väidetele väga pika varju."

Millist uudset informatsiooni siis autoritel on? Savisaare väitekirja pealkirja leiame igast tema vähegi hõlmavast eluloost. Juhendajaga Lembit Valdiga kahasse avaldas ta samal teemal ka monograafia. Kuidas teadushuvist uurimisteema ja väitekiri sai, selle kohta pole vaja midagi "ette kujutada" elik nähtavasti kliinilises seisundis fantaseerida.

Olin Savisaare teadlaskarjääri alguse juures. Koos veel nelja-viie teaduriga leidsime doktor Valti töögrupis, et meie uurimisvaldkond – reaalsuse modelleerimine – saaks ka Rooma Klubi uuringute aluseks olevat stsenaariumite meetodi analüüsiga olulisest kaalu juurde. Valti töörühma uurimisvaldkonna – teadusmetodoloogia – vastu polnud KGB-l küll mingit huvi. Savisaare väitekirja teema sõnastas töögrupi juht Lembit Valt.

Ainus probleem, mis tekkis, oli see, et kas analüütilist laadi töö kirjutamiseks leidub NSV Liidu raamatukogudes piisavalt läänes ilmunud kirjandust. Mingeid erilisi, reeglina KGB vahendatud "dopuskeid", s. t juurdepääsuõigust piiratud kasutusega allikatele, mis oli vältimatu näiteks enamiku majandusprobleemidega töötades, filosoofia valdkonnas vaja polnud.

Isikliku mälestusena võin veel lisada, et erinevalt väga mitmetest kolleegidest ei antud Savisaarele võimalust taotleda stipendiume lääne ülikoolides.

Lausa legendiks sai tõik, et saanud võimaluse minna turismigrupiga Pariisi, ohverdas ta linnaekskursioonid töötamiseks Pompidou keskuse raamatukogus, et kopeerida väitekirjaks tarvilikku kirjandust.

Kui kellelgi on tõesti huvi, kas ja kuidas KGB akadeemilist teadust suunas, siis alustuseks sobivad näiteks Teaduste Akadeemia kunagise KGB peakuraatori kindral Kalugini tagasivaated (nende venekeelsed versioonid on ingliskeelsetest sisukamad).

Pahatahtlikud väljamõeldised

Kui mõne narratiivi kohta on olnud võimalik väita, et selles leidub tõtt nii palju, et valet koos hoida, siis sobib alljärgnev laimavas artiklis ilmunud mõttearendus selleks täiega. "Edgar Savisaare teaduslikuks juhendajaks oli filosoofiadoktor Lembit Valt, kes kuulus tuntud akadeemiku Gustav Naani ringkonda. Ka viimane tundis huvi globaliseerumisküsimuste vastu ning tema biograafiasse kuulub ka väidetav tegutsemine vastuluure peavalitsuse smerš ("surm spioonidele!") raames."

Sedalaadi absoluutselt suvalise, aga rängalt sildistava konstrukti üheselt selge eesmärk on kalkuleeritult segaste vihjete toel siduda kuritegelikku punti inimesi ja nähtusi, mille vahel puudub igasugune side.

Sõjaväe vastuluure tõmbas otsad kokku kas 1946. või 1947. aastal! Valti töögrupp kaasas Savisaare 70ndatel! Tollal rahva seas väga populaarse Naani väidetav huvi globaliseerimise vastu on väljamõeldis – see ei ületanud kohvilauajutu künnist.

Laiutavad konspiratsiooniteooriad

Erinevalt vaimustusest lämbuvast avalikkusest tekitas Naani naiivsaieantistlik piiratus teadusmetodoloogides hämmingut. Avalikult teda kritiseerida paraku ei saanud. Väitel, et Valt "kuulus tuntud akadeemiku Gustav Naani ringkonda", on sama palju argumendiväärtust, kui kinnitusel et Naan ja Valt töötasid mõlemad Teaduste Akadeemias või elasid Eesti NSV-s.

Doktor Lembit Valti maine kahjustamise vastu protesteerin kõigi vahenditega. Valt oli tõsine eesti patrioot. Lisaks Savisaarele oli ta ka minu ja Ülo Kaevatsi väitekirjade juhendaja. Teiste sõnadega, ta julges võtta oma tiiva alla noori, kes olid ülikoolis KGB-le piisavalt silma jäänud, et nende jätkuõpingud ülikoolis välistati. Kaevatsist sai taasiseseisvunud Eesti esimene riigisekretär! Naani ja Valti akadeemiliselt korrektsed, aga ettevaatlikud suhted muutusid 80ndatel lausa vaenulikeks. Valt nimelt kaitses tema uurimisrühma kuulunud nn 40 kirja koostajaid (Kaevats ja allakirjutanu olid nende hulgas) vallandamise vastu. Seevastu Gustav Naani kaebekiri EKP KK-le nõudis meiesarnaste nõukogudevastaste tegevuse likvideerimist "täppistulega".

KGB ja Andropovi huvil Rooma Klubi tegevuse vastu on u 30 aastat teada olev fakt. Selle seos globaaluuringute metodoloogilise analüüsiga Eestis on fantaasia. Viited mingitele "viimase aja uurimustele" on lihtsalt osa peitusemängust. Rooma Klubi mõju retseptsiooni NSV Liidus on läänes üsna põhjalikult läbikirjutatud teema. Üldteada on fakt, et ka tuleviku-uuringute valdkonnas, nagu paljudes valdkondades (sotsioloogias, õigusteadustes jne) lõi KGB oma paralleelstruktuurid (salastatud instituudid). Tuleviku-uuringute akadeemiline käsitlemine elas aga iseseisvat elu. Rooma Klubi huvivaldkonnaga tegelesid ka mitmed avalikud instituudid Moskvas.

Tähtsaimat nende hulgas juhtis NSV Liidu valitsuse peaministri Kossõgini väimehe, akadeemik Gvišiani töörühm. Taolise staatusega akadeemik loomulikult ei saanud käske üheltki "peavalitsuselt". Just selle töörühmaga hoidsid sidet Valt ja Savisaar. Tema mälestused on väärt lugemine. Soovitan tutvuda.

Tasemel teadustöö

Savisaar väitles tänases terminoloogias teaduste doktoriks avalikul kaitsmisel rahvusvaheliselt hinnatud Teadusmetodoloogia ja Filosoofia Instituudis. Tollal oli see töö kõva sõna. Kui keegi vähegi ajaloos orienteerub, siis ta teab, et KGB-ga või salastatud andmetega seonduvad uurimistööd kaitsti vaid kinnistes instituutides. Niisuguse teadlasetaustaga inimesi toimetab Eesti teadusmaailmas veel tänagi, aga Savisaarel pole nendega mingit pistmist.

Väljamõeldistele ja vandenõuteooriatele rajatud näiv ajakirjandus ei kahjusta ainult selle ohvreid ja kadunute mälestust. See võltsib ka Eesti teaduslugu. Räpased võtted – aga see on just õige nimi kirjatöö arhitektuurile – võtavad usaldusväärsuse poliitulmet tootvatelt ajakirjanikelt. Päevapoliitilise kasu nimel ajakirjanike ja ajakirjanduse maine piinliku kahjustamise ebamoraalsus aga pole argument – kui teemaks on Savisaarega liituv. Väljaande mainest ei maksa rääkidagi, seda ei peeta vist enam millekski.

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...