Idapartnerluse ind ja hoog peavad järgmisel kümnendil jätkuma

Peaminister Jüri Ratas: "Idapartnerlus on meie välispoliitika päevakorras jätkuvalt esmatähtis."

Pilt: Birgit Püve
Eesti

Idapartnerluse ind ja hoog peavad järgmisel kümnendil jätkuma

Toimetaja: Meelis Piller

Peaminister Jüri Ratas: "Idapartnerlus on meie välispoliitika päevakorras jätkuvalt esmatähtis."

Rahvusvahelisel Idapartnerluse Tallinna konverentsil nenditi täna ühiselt, et ind ja hoog, millega kümme aastat tagasi idapartnerluspoliitika ellu kutsuti, ei tohi raugeda ning koostöö ja reformid peavad kuues partnerlusriigis stabiilsuse, heaolu, demokraatia ja majandusvabaduse edendamiseks ilmtingimata jätkuma.

Iga-aastane konverents tähistas sel korral kümne aasta möödumist ajaloolisel Praha tippkohtumisel sõlmitud kokkuleppest, kus Euroopa Liit ning Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene pani aluse Euroopa Liidu Idapartnerlusele.

Konverentsil osalenud mitmed rahvusvaheliselt tuntud eksperdid ja diplomaadid EL-i ja idapartnerluse riikidest nentisid erinevates sõnavõttudes, et vaatamata viimase kümnendi muutustele maailmapoliitikas on saavutatud palju positiivset. Alustades uute töökohtade ja õppimisvõimaluste loomisest ning edusammudest korruptsiooni vastases võitluses ja digitaalses transformatsioonis ning lõpetades viisavabadus- ja vabakaubanduslepete sõlmimisega kolme idapartneriga - Gruusia, Moldova ja Ukrainaga. Olulisimaks peetakse aga idapartnerluse rolli stabiilsuse tugevdamisel ning läbi erinevate reformide liikumist järjest enam õigusriigi ja demokraatlike põhiväärtuste suunas kõigis kuues riigis.

Välisministeeriumi idapartnerluse erivolitustega diplomaatiline esindaja ja Eesti Idapartnerluse Keskuse juhataja Jaan Reinhold: "Ühelt poolt võttis Tallinna konverents kokku idapartnerluse poliitika raames saavutatu, kuid teiselt poolt alustas ta debatti selle poliitika tuleviku üle - kuhu me tahame ja loodame jõuda järgmise kümne aastaga. Euroopa kontekstis on meie ühine väljakutse innustada meie idapartnereid reformidega jätkama. Soovime, et nad jätkaksid stabiilsete, turvaliste ja ettearvatavate riikidena, kes jagavad meiega ühist väärtusruumi. Liitlassuhe nende riikidega on oluline nii Euroopa Liidu kui Eesti jaoks, sest välispoliitiliste huvide kõrval on tegemist ka potentsiaalsete uute turgudega meie ettevõtjatele nii ekspordi kui impordi mõttes."

Peaminister Jüri Ratas: "Ma kinnitan teile Eesti jätkuvat poliitilist pühendumist idapartnerlusele. See on meie välispoliitika päevakorras jätkuvalt esmatähtis. Lisaks on kõik kuus riiki meie olulisimate kahepoolsete arengukoostööpartnerite hulgas. Me jätkame neile oma kogemuste jagamist meie enda ülemineku kogemuste põhjal, nagu e-valitsuse loomine, haldusreformide läbiviimine, kodanikuühiskonna tugevdamine ja meediaoskuste suurendamine."

Armeenia välisminister Zohrab Mnatsakanyan: "Idapartnerlus on olnud Armeenia jaoks mudel, kuidas liikuda lähemale Euroopale. Meie uue valitsuse hinnangul on 27 viimast aastat ja velvetrevolutsioon sellele protsessile kaasa aidanud. Nende protsessidega tuleb jätkata ja Eesti abi Armeeniale on olnud oluline."

Ukraina valitsuse Eurointegratsiooni Ameti peadirektor Olga Stefanishyna: "Idapartnerlus ei ole meile vaid abiinstrument, vaid ka suurepärane võimalus praktiliseks väärtuspõhiseks koostööks. Lisas poliitilisele partnerlusele tugevneb tänu sellele idapartnerite majandus. Samuti on koostöösse kaasatud uued valdkonnad nagu küberjulgeolek ja hübriidohud, mis näitab, et idapartnerluse koostöö käib ajaga kaasas."

Rootsi Välisministeeriumi idapartnerluse erisaadik Anna Westerholm. "Idapartnerlus on väga hea näide, miks me peaksime lõpuks loobuma viitest meie partnerite minevikule, nimetades neid endiseks Nõukogude Liidu osaks. Oluline on, millised on riikide tänased püüdlused ja millistele väärtustele tuginedes idapartnerluse riigid oma tulevikku kujundavad."

Juba kuuendat korda toimunud aastakonverentsi korraldas SA Eesti Idapartnerluse Keskus koostöös Eesti Välisministeeriumi ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis.

Laadimine...Laadimine...