Iga neljas tööandja plaanib palku tõsta

Tööandjate küsitlusest selgus, et uuel poolaastal plaanib palku kergitada rohkem kui iga neljas tööandja. Suur osa palgatõusu plaanidest puudutab spetsialiste ja oskustöölisi.

Pilt: Scanpix

Iga neljas tööandja plaanib palku tõsta

Toimetaja: Sandra Lepik

Tööandjate küsitlusest selgus, et uuel poolaastal plaanib palku kergitada rohkem kui iga neljas tööandja. Suur osa palgatõusu plaanidest puudutab spetsialiste ja oskustöölisi.

Antud ametirühmade töötajatel plaanib palku tõsta vastavalt 28% ja 24% nendest tööandjatest, kes on võtnud eesmärgiks järgmise kuue kuu jooksul põhipalku korrigeerida. Võrreldes möödunud aasta kevadega, on mõlemas ametirühmas palgatõusu plaan mõne protsendipunkti võrra kasvanud. Oluliselt on kasvanud ka nende organisatsioonide osatähtsus, kus kavatsetakse tõsta juhtide põhipalkasid – kui möödunud aastal kavatses juhtide palku tõsta 5% palgatõusu kavandavatest tööandjatest, siis tänavu koguni 14%. Sama ambitsioonikas on plaan tõsta ka tippspetsialistide palgatasemeid.

Mitmes ametirühmas on palgatõusu plaan ka jahenenud – näiteks kui möödunud aasta kevadel kavatses enam kui iga kümnes (15%) tööandja tõsta klienditeenindajate palku, siis tänavu kevadel kõigest 4%. Lisaks ei ole palgatõusu oodata ka paljudel kontoriametnikel.

"Spetsialistid ja oskustöölised saavad palkade kasvust osa tõenäoliselt kaks-kolm korda sagedamini kui lihttöölised ning koguni seitse korda sagedamini kui klienditeenindajad ja kontoriametnikud," selgitas uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. "Palgatõusu plaanide erinevused ametirühmade lõikes tulenevad konkurentsist tööturul, mis ei ole valdkondade ega ametirühmade lõikes ühtlane." 

"Nimelt on Eestis valdkondi, kus vaatamata tööjõupuudusele on endiselt töö saamisel väga tihe konkurents. Näiteks assisteerimisvaldkonnas kandideeris keskmiselt ühele ametikohale 2019. aasta esimeses kvartalis pea 40 töötajat," ütles Auväärt. "See on koguni 4 korda tugevam konkurents kui Riigikokku kandideerimisel, kus ühele ametikohale pretendeeris 11 kandidaati." 

Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee tööandjate küsitlusest selgus, missugustes ametirühmades on uuel poolaastal oodata palgatõusu. Palku plaanib järgmise kuue kuu jooksul kergitada rohkem kui iga neljas tööandja, kuid enam kui pooled neist kavandavad palgatõusu kindlates ametirühmades, mitte kõikidel organisatsiooni töötajatel.

Mis ametirühmades palgatõusu plaanitakse?
Osatähtsus palgatõusu kavandavatest tööandjatest

 
Kevad 2019
Kevad 2018
Aastane muutus
Spetsialistid
28%
24%
4%
Oskustöölised sh sõidukijuhid ja masinaoperaatorid
24%
23%
1%
Juhid, sh valdkonna- ja projektijuhid
14%
5%
9%
Tippspetsialistid
14%
11%
3%
Lihttöölised
11%
12%
1%
Esmatasandijuhid, sh osakonnajuhid
9%
8%
1%
Klienditeenindajad
4%
15%
9%
Kontoriametnikud
4%
4%
-

Laadimine...Laadimine...