Iiri teadlane: joodiku tundmine kahjustab inimest!

"See on ohumärk – kui sa oled oma elus kokkupuutunud suure joodikuga, sest siis on sul risk kannatada passiivse joomise tagajärgede käes! Iirimaal kannatab passiivse joomise tõttu iga neljas inimene", ütles Iirimaa Dublini Trinity College'i teadlane Ann Hope.

Pilt: Ragne Jõerand

Iiri teadlane: joodiku tundmine kahjustab inimest!

Ragne Jõerand

"See on ohumärk – kui sa oled oma elus kokkupuutunud suure joodikuga, sest siis on sul risk kannatada passiivse joomise tagajärgede käes! Iirimaal kannatab passiivse joomise tõttu iga neljas inimene", ütles Iirimaa Dublini Trinity College'i teadlane Ann Hope.

Täna toimub Tallinnas Radisson Blue hotellis konverents "Passiivne joomine", kus Iirimaa, Soome, Norra ja Eesti teadlased tutvustavad passiivse joomise olukorda oma riikides.

Teadlase Ann Hope'i sõnul on maailmas läbi viidud palju uuringuid sel teemal, kuidas alkohol mõjutab joojat, kuid väga vähe on uuritud, kuidas kannatavad need, kes peavad joodikuga koos elama või temaga kokku puutuma. "Me nimetame neid inimesi passiivseteks joojateks, see termin on veel vähe tuntud, kuid probleem on tõsine," nentis Hope.

Esimesed passiivse joomise uuringud viidi läbi Austraalias ja Uus-Meremaal, nüüd on need toimunud ka Iirimaal ja Šotimaal. Esimene passiivse joomise uuring viidi Iirimaal läbi 2011 aastal, kus keskenduti eelkõige sellele, kuidas mõjutab vanemate ja lähedaste inimene joomine lapsi.  Uuringust selgus, et üks esmane näitaja, kas passiivne joomine on riigis probleemiks või mitte on riigis valitsev üldine joomiskultuur, mis Iirimaal ja Šotimaal on paraku osa rahvakultuurist.

"Meie kultuuritaustast tulenevalt ei pea paljud inimesed probleemiks sagedast pubi külastamist, mis aga tegelikkuses on ohutegur. Iiri joomiskultuuris on aheljoomine normaalne nähtus ja seega ei saada aru, et on aeg sekkuda. Arusaadavalt on sellel lastele kahjulik mõju – neil on raske koolis käia ja õppida, aga siiani on lastel aidanud ellu jääda tugev ellujäämisinstinkt ja nad suudavad mõnda aega hoolitseda nii enda kui ka oma joodikutest vanemate eest ja tuua neile poest süüagi," nentis Hope.

Iga kümnes uuringus osalenud sotsiaalhooldaja kinnitas, et lapsed on kurtnud, et nende elu kannatab lähedaste joomise tõttu.

"56% Iirimaa lastest elab kodudes, kus joomine on ohtlikult sagedane. See on suurema probleemi algus ja kui me kohe sellele tähelepanu ei pööra, siis see number ka ohtlikult suureneb."

Iirimaal on probleemiks seegi, et noored naised joovad sama palju kui noored mehed. Uuringu järgi on alkoholi riskirühmas ühtviisi 30-49 aastased mehed ja noored naised.

"Naine on ju teatavasti suurem vastutuse kandja peres ja me ei tea, millised tagajärjed on pikas plaanis naiste joomisele. Naine saab siiski palju mõjutada pere joomiskultuuri. Nüüd, mil naised joovad palju, võivad meid ees oodata tagajärjed, milleks me pole veel valmis," tõdes Hope.

Uurimusest selgus, et iga neljas inimene kannatab töökohal joodikust kolleegi tegude tõttu ja peab seetõttu tegema näiteks ületunde või töötama häirivas keskkonnas.

51% küsitletustest leidis, et nende elu kahjustab joodik, kes pole otseselt nende pereliige, aga kellega nad peavad kokku puutuma, 37% ütles, et neid kahjustab pereliikme joomine.

Kõige enam saavad passiivse joomise tõttu kannatada kuni 55-aastased inimesed ja need, kes on sunnitud koos elama joodikust pereliikmega.   

Huvitava tulemusena tõi Hope välja selle, et need, kes riskivad sõita purjus juhiga, on ka ise riskigrupis, kus nad võivad hakata joomisega teistele kannatusi põhjustama.

Laadimine...Laadimine...