IMF: Eesti avaliku sektori investeeringute juhtimine on tõhus

"Mul on hea meel, et Rahvusvahelise Valuutafondi missiooni esialgne hinnang avaliku sektori investeeringute juhtimisele Eestis on üldiselt positiivne. Mitme näitaja poolest oleme seni hinnatud riikide hulgas parimad," ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

Pilt: Scanpix
Majandus Eesti

IMF: Eesti avaliku sektori investeeringute juhtimine on tõhus

Toimetaja: Moonika Tuul

"Mul on hea meel, et Rahvusvahelise Valuutafondi missiooni esialgne hinnang avaliku sektori investeeringute juhtimisele Eestis on üldiselt positiivne. Mitme näitaja poolest oleme seni hinnatud riikide hulgas parimad," ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

Eesti avaliku sektori investeeringute juhtimine on üldiselt tõhus ja kogu maailma arvestuses heal tasemel, vahendas BNS rahandusministeeriumi pressiteadet kaks nädalat Eestis viibinud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) missiooni esialgsete tulemuste kohta.

Rahandusministeeriumi kutsel Eestis viibinud IMF-i missioon tutvustas esialgseid ettepanekuid avaliku sektori investeeringute planeerimise ja läbiviimise kohta Eestis.

Mõned näitajad lausa parimad

"Mul on hea meel, et Rahvusvahelise Valuutafondi missiooni esialgne hinnang avaliku sektori investeeringute juhtimisele Eestis on üldiselt positiivne. Mitme näitaja poolest oleme seni hinnatud riikide hulgas parimad," ütles rahandusminister Toomas Tõniste. "Kuid siiski peame otsima ja leidma viise, kuidas avalik sektor investeeringuid veel tõhusamalt välja valida ja ellu viia saaks. Peame kasutama meile usaldatud raha, nii et sellest ühiskonnale kõige rohkem kasu oleks."

Minister Tõniste sõnul on IMF-i nõuanded väga väärtuslikud. "Soovime, et Eesti avalik sektor oleks maailma parim. Taseme hoidmisel ja parandamisel kulub marjaks ära suure rahvusvahelise kogemusega ekspertide nõuanded,” sõnas ta.

IMF-i hinnangul kuulub Eesti seniste uuringute põhjal juba praegu oma kategoorias kõige tõhusamate ja tugevamate institutsioonidega riikide hulka, kuid missiooni tulemuseks on 2019. aasta alguses valmivad täpsemad ettepanekud investeeringute tõhusamaks juhtimiseks. Analüüsi läbiviimisesse on kaasatud lisaks rahandusministeeriumi, IMF-i ja Maailmapanga asjatundjatele ka eelarvenõukogu, riigikontroll, mitmed ministeeriumid ning nende allasutused.

Arengustrateegia peab vaatama tulevikku

"Jagame Rahvusvahelise Valuutafondi ekspertide seisukohta, et riigil on vaja keskset pikaajalist arengustrateegiat koos olulisemate investeeringute kokkuleppega," ütles rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali. "Just selleks olemegi koostöös riigikantseleiga käivitanud valitsuse pikaajalise strateegia "Eesti 2035" koostamise.“

Missiooni hinnangul on Eestis tugev ja hästi toimiv fiskaalraamistik ning riigi eelarvestrateegia. Asutuste omavaheline koostöö toimib hästi ja investeeringute puhul arvestatakse hoolduskuludega. Samuti on väga heal tasemel riigihangete korraldus ja riigi rahavoogude juhtimine, projektide rakendamine ja riigi varade seire ja juhtimine.

Osa tõhusalt toimivaid protsesse tuleks IMF-i soovitusel formaliseerida õigusaktides, kehtestades osa praegusi toimivaid praktikaid õiguslikult siduvate nõuetena. Näiteks on juba praegu tavaks rahastamisel eelistada juba käimasolevaid projekte enne raha eraldamist uutele, kuid see võiks olla otsesõnu sätestatud ka õigusaktides.

Samuti võiks avaliku sektori investeerimisprojekte võiks juhtida ühtse integreeritud portfellina. IMF-i missioon soovitab seada sisse kümne aasta perspektiiviga suuremate investeeringute kava, et suured investeeringud planeerimisjärgus süstemaatiliselt ette valmistada ja hinnata. Kõik projektid peaksid läbima standardiseeritud hindamise, nii et eelarvete koostamisel ja projektide rahastamisotsuste tegemise järgus saaks otsuste tegijad valida standardiseeritud hindamise läbinud projektide pingereast kõige tõhusamad ja kuluefektiivsemad investeeringud.

IMF-i tehnilise abi missiooni juhtis Christiane L. Roehler IMF-i eelarve osakonnast, delegatsiooni kuulusid ka Ashni Singh, Willie du Preez, varem IMFis, Maailmapangas ja Norra rahandusministeeriumi juhtkonnas töötanud konsultant Eivind Tandberg ning Maailmapanga esindajad Jonas Arp Fallov ja Carmen Calin Elena.

Missioon lähtub IMF-i finantskriisi järel väljatöötatud metoodikast, mille eesmärk on aidata riikidel avaliku sektori investeeringuid tõhustada. Hindamise raames analüüsitakse jätkusuutlike investeeringute planeerimist avalikus sektoris, investeeringute jaotamist sektorite ja projektide vahel ning projektide rakendamist.

Investeeringuteks miljard aastas

Valitsussektori investeeringud moodustavad järgnevatel aastatel 6 protsenti Eesti sisemajanduse koguproduktist (SKP), mis on Euroopa Liidu üks kõrgemaid tasemeid. Aastatel 2019–2022 on valitsussektori investeeringuid kavas kokku 3,9 miljardit eurot.

Igal aastal on investeeringuteks kavandatud ligikaudu kümnendik Eesti riigieelarvest. Praegu riigikogus menetletavas 2019. aasta riigieelarve eelnõus on investeeringuteks kavandatud 988 miljonit eurot.

Investeeringute abil rajab valitsus muu hulgas tuleviku koolivõrku, ehitab teid ja sildu, loob uusi infotehnoloogilisi lahendusi ja edendame ettevõtlust. Investeeringutega edendatakse majandusaktiivsust ning lahendatakse olulisi ühiskondlikke probleeme. Pikemas vaates aitavad investeeringud haridusse, tervishoidu ning teadusse tõsta Eesti elatustaset.

Laadimine...Laadimine...