Inimõiguslased: otsus Itaalia suhtes on märgilise tähendusega

Euroopa Inimõiguste Kohtu teisipäevase otsuse kohaselt rikkus Itaalia kolme homopaari inimõigusi.

Pilt: Postimees

Inimõiguslased: otsus Itaalia suhtes on märgilise tähendusega

Euroopa Inimõiguste Kohtu teisipäevase otsuse kohaselt rikkus Itaalia kolme homopaari inimõigusi.

"Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus on otseselt täitmiseks kohustuslik vaid riigile, kelle suhtes otsus vastu võeti, ehk selle juhtumi puhul Itaaliale," ütles Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal. "Iga riigi olukord on erinev ja inimõiguste kohus langetab otsuse konkreetse juhtumi asjaolusid ja ühiskondlikku arengut silmas pidades," lisas ta, vahendas BNS.

Nimetatud lahendi puhul tõi kohus Grossthali sõnul oma otsuse argumentatsioonis oluliste aspektidena välja asjaolu, et Itaalias on vajadust tunnustada ja kaitsta samasooliste paaride partnerlust märkinud nii konstitutsiooni- kui kassatsioonikohus. "Samuti tõdes inimõiguste kohus, et Itaalia avalikkus on samasooliste paaride kooselu tunnustamise suhtes positiivselt meelestatud," lisas Grossthal.

Grossthali sõnul tõlgendab iga Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus inimõiguste konventsiooni ning konventsiooniga liitunud Euroopa riikide riigisisestes kohtutes saab tugineda inimõiguste kohtu praktikale. "Seega võib üsna kindlalt väita, et kõnealust lahendit kasutakse edaspidi paljudes kohtuvaidlustes ning kohtuotsus on samasooliste perede inimõiguste seisukohalt märgilise tähendusega," sõnas ta. "Siiski ei tähenda see, et konkreetne lahend on otseselt kohustusliku iseloomuga teistele liikmesriikidele, pigem annab see kaalu ja argumente sarnaste kaasuste lahendamisel riigisisestes kohtutes ning  Euroopa Inimõiguste Kohtu järgnevates lahendites," lisas Grossthal.

Eesti puhul võib lahend leida Grossthali hinnangul kasutust ja tsiteerimist eelkõige juhul, kui riigikogu ei võta õigeaegselt vastu kooseluseaduse rakendumiseks vajalikke rakendussätteid. "Selles perspektiivis annab inimõiguste kohtu otsus kindlasti kohtusse pöördujale tugevad argumendid, sest Eesti riik on justkui tunnistanud vajadust reguleerida sama- ja erisooliste perede kooselu, ning lubanud pakkuda õiguslikku kaitset, kuid rakendumine võib takerduda poliitilistel põhjustel," ütles Grossthal.

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas teisipäeval, et Itaalia rikkus kolme homopaari inimõigusi, kuna ei võimaldanud neile abielu ega ühtegi teist tunnustatud liidu vormi.

Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu ütles tänavu aprilli lõpus usutluses Postimehele, et ei kavatse vastu võetud kooseluseaduse jõustumiseks vajalike rakendusaktide väljatöötamisega edasi tegeleda.

Laadimine...Laadimine...