Inimõiguste keskus soovitab keelata seksuaalteenuste reklaamid

Eesti Inimõiguste Keskus soovitab oma aastaaruandes inimkaubanduse ja orjastamisega võitlemiseks keelata seksuaalteenuste reklaamimine meedias.

Pilt: Scanpix

Inimõiguste keskus soovitab keelata seksuaalteenuste reklaamid (1)

Eesti Inimõiguste Keskus soovitab oma aastaaruandes inimkaubanduse ja orjastamisega võitlemiseks keelata seksuaalteenuste reklaamimine meedias.

"Inimkaubandus on tõsine probleem, kuna Eesti on prostitutsiooni kaasatud naiste inimkaubanduse allikariigiks, transiidiriigiks ja lähteriigiks, samuti on probleemiks sunnitöö tingimustele alistatud inimesed - nii mehed kui naised," märgitakse neljapäeval avaldatud aruandes, vahendas BNS.

"Rääkides orjusest ja sunniviisilisest töötamisest tuleb tähelapanu pöörata orjuse mõistele laiemalt ning selle erinevatele vormidele, kuna tänapäevase orjuse mõiste alla kuulub inimkaubandus, mida esineb erinevates vormides ja kujul, ning mille tagajärjel on inimese isikuvabadus piiratud ja tema väärikus rikutud," öeldakse raportis.

Aruandes soovitatakse meediakanaleid, sotsiaalmeediat ja asjakohaseid organisatsioone kasutades tõsta avalikkuse teadlikkust sunniviisilise töö eesmärgil toimuvast inimkaubandusest ning tööõigusest ja seadustest.

Samuti tuleb ka suurendada alaealistega kokku puutuvate ametnike nagu kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ja lastekaitsetöötajate teadlikkust inimkaubanduse märkamiseks ja ohvrite tuvastamiseks. Tõsta tuleb ka noorte teadlikkust inimkaubandusest.

Veel ühe meetmena soovitab keskus inimkaubanduse ja orjastamisega võitluseks pöörata tähelepanu vähemusrahvuste õigusteadlikkusse tõstmisele, informeerides neid nende emakeeles.

"Inimkaubandus on kuritegu, mida ei saa tolereerida ning selle vastu võitlemine peab olema riigi prioriteet. Seda on Eesti ka kinnitanud kriminaalpoliitika arengusuundades aastani 2018 – justiitsminister ja siseminister peavad politsei ja prokuratuuri ühisteks prioriteetideks võitlust inimkaubandusega ning kinnitavad vajadust seada politseile ja prokuratuurile kuritegevuse vastases võitluses selged ja arusaadavad eesmärgid," rõhutab inimõiguste keskus oma aruandes.

Keskuse neljapäeval tutvustatud aastaaruanne „Inimõigused Eestis 2014-2015” käsitleb Eestis möödunud kahel aastal inimõiguste valdkonnas toimunud olulisemaid arenguid.

Aastaaruanne koondab möödunud kahe aasta olulisemaid inimõiguste valdkonna sündmusi ning on oluline pidepunkt inimõigustega tegelevatele organisatsioonidele ja institutsioonidele Eestis ja välismaal. Aruande koostamist ja väljaandmist toetasid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, kultuuriministeerium, Hollandi saatkond ja inimõiguste keskuse annetajad. Väljaandes avaldatu ei pruugi väljendada toetajate seisukohti.

Aruande peatükkide kokkuvõtteks esitasid eksperdid soovitusi, kuidas käsitletud inimõiguste olukorda Eestis parandada.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...