Inimõiguste keskus: võrdõigusvoliniku nimetamist peab selgemaks muutma

Eesti inimõiguste keskus soovitab oma neljapäeval avaldatud aastaaruandes panna võrdõigusvoliniku ametisse nimetamiseks paika üheselt mõistetavad reeglid, mis tagaksid ametikoha sõltumatuse.

Pilt: Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta (Scanpix)

Inimõiguste keskus: võrdõigusvoliniku nimetamist peab selgemaks muutma

Eesti inimõiguste keskus soovitab oma neljapäeval avaldatud aastaaruandes panna võrdõigusvoliniku ametisse nimetamiseks paika üheselt mõistetavad reeglid, mis tagaksid ametikoha sõltumatuse.

Aastaraportis märgitakse, et kui 2015. aastal lõppesid nii senise õiguskantsleri Indrek Tederi kui soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi ametiajad, siis neist esimese ametikoha täitmine läks ladusalt, teise puhul aga tekitas valikuprotsess kriitikat.

"Võrdõigusvoliniku valimiseks korraldas sotsiaalkaitseminister avaliku konkursi, mille läbiviimist ja tulemusi kritiseeriti valdkondlike vabaühenduste poolt," vahendas BNS raportis öeldut.

"Uueks võrdõigusvolinikuks sai valiku teinud ministriga samasse erakonda kuuluv poliitik Liisa Pakosta, kelle vastavust kvalifikatsiooninõuetele tugevalt kritiseeriti," märgitakse aruandes.

"Voliniku valimine näitas, et protsess tuleb depolitiseerida, ja seda tuleb selgemalt reguleerida, et tulevikus tagada pädeva ja sõltumatu inimese ametikohale valimine," seisab raportis.

Võrdõigusvoliniku puhul on jätkuvalt mureks ka ressursside äärmine piiratus, mis takistab eesmärkide saavutamist, lisab inimõiguste keskus.

Keskuse neljapäeval tutvustatud aastaaruanne "Inimõigused Eestis 2014-2015" käsitleb Eestis möödunud kahel aastal inimõiguste valdkonnas toimunud olulisemaid arenguid.

Aastaaruanne koondab möödunud kahe aasta olulisemaid inimõiguste valdkonna sündmusi ning on oluline pidepunkt inimõigustega tegelevatele organisatsioonidele ja institutsioonidele Eestis ja välismaal. Aruande koostamist ja väljaandmist toetasid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, kultuuriministeerium, Hollandi saatkond ja inimõiguste keskuse annetajad. Väljaandes avaldatu ei pruugi väljendada toetajate seisukohti.

Aruande peatükkide kokkuvõtteks esitasid eksperdid soovitusi, kuidas käsitletud inimõiguste olukorda Eestis parandada.

Laadimine...Laadimine...