Innove sai hariduskonsortsiumi CIDREE liikmeks

"Eestist tulev oskusteave toob konsortsiumi liikmetele suurt kasu ning annab võimalusi Eesti digihariduse kogemusi ka teistes riikides katsetada," ütles CIDREE president Luc Weis.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Haridus

Innove sai hariduskonsortsiumi CIDREE liikmeks

Toimetaja: Sandra Lepik

"Eestist tulev oskusteave toob konsortsiumi liikmetele suurt kasu ning annab võimalusi Eesti digihariduse kogemusi ka teistes riikides katsetada," ütles CIDREE president Luc Weis.

Alanud aastast on Eesti hariduse kompetentsikeskus sihtasutus Innove Euroopa hariduse arendamise ja uurimise konsortsiumi CIDREE liige, vahendas BNS. 

Konsortsiumi kuuluvad riike esindavad organisatsioonid vahendavad oma teadmust ja praktikaid üldhariduse valdkonnas.

CIDREE liikmed kannavad oma riikides võtmerolli üldhariduse riiklike õppekavade reformimisel ja arendamisel, arendavad riiklikke kvalifikatsiooni-, hindamis- ja/või eksamiprogramme, annavad ministeeriumitele ekspertnõu hariduspoliitikate rakendamiseks koolides, tegelevad õpetajakoolituse ja õpetajate täiendõppega ning viivad läbi haridusuuringuid. 

Innove juhatuse esimees Birgit Lao usub, et Eesti saab võrgustiku liikmena jagada oma  hariduskogemust väga laial skaalal. "Hariduse tulevik on suurenev personaliseeritus ehk indiviidi vajadustest lähtuv õpe, seda nii erinevate metoodikate kui suuremat paindlikkust võimaldavate digilahenduste arendamise kaudu. Innove, olles nii riiklike õppekavade arendaja kui ka õppimist ja õpetamist toetavate digilahenduste ning -teenuste väljatöötaja, saab personaalse hariduse arendamist puudutavat koostööd teha üle Euroopa, vahetades kogemusi ja praktikat kõigi konsortsiumi liikmetega."

Weis ütles, et Innove poolt lisanduv Eesti kogemus tugevdab veelgi CIDREE ainulaadset üle-euroopalist positsiooni hariduses. "Eestist tulev oskusteave, eriti veel digi valdkonnas, toob konsortsiumi liikmetele suurt kasu ning annab võimalusi Eesti digihariduse kogemusi ka teistes riikides katsetada ja praktiseerida."

Rahvusvaheline huvi Eesti hariduskorralduse ja -süsteemi vastu tervikuna suurenes hüppeliselt peale Eesti õpilaste PISA2015 (Program for International Student Assessment on OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring) tulemuste selgumist. Huvi on püsinud kõrge aastaid, mida kinnitavad paljud rahvusvaheliste haridusekspertide visiidid ja temaatilised külastused  nii Eesti hariduskorraldusega tegelevatesse asutustesse kui ka koolidesse ning lasteaedadesse.

CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) on Euroopa hariduse arendamise ja uurimise asutuste konsortsium, mis loodi 1990. aastal. CIDREE on loodud eesmärgiga luua Euroopa haridussüsteemide vahel tihedamaid koostöösuhteid ja vahetada haridusteadmust haridusalase uurimis- ja arendustöö edendamiseks üle Euroopa.

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu  õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Laadimine...Laadimine...