Jaak Visnap seljatas kohtuvaidluses Eesti Kunstnike Liidu

Kunstnik Jaak Visnap seljatas kohtuvaidluses Eesti Kunstnike Liidu, kes ta 2016. aasta kevadel võlgnevuse tõttu kutseliidust välja viskas.

Pilt: Scanpix

Jaak Visnap seljatas kohtuvaidluses Eesti Kunstnike Liidu

Kunstnik Jaak Visnap seljatas kohtuvaidluses Eesti Kunstnike Liidu, kes ta 2016. aasta kevadel võlgnevuse tõttu kutseliidust välja viskas.

Kohtuvaidluse ajendiks sai Eesti Kunstnike Liidu 2016. aasta 28. märtsi otsus, millega Visnap heideti liidust välja. Otsust motiveeriti sellega, et Visnap olevat kahjustanud oluliselt liidu ja selle liikmete huve MTÜ Eesti Litograafiakeskus juhina, kuivõrd MTÜ oli liidule võlgu, teatab BNS.

"Visnap oli MTÜ tegevuse üle kandnud Tallinn Art Space OÜ-sse eesmärgiga vältida kunstnike liidu nõuete rahuldamist," märkis Eesti Kunstnike Liidu volikogu, lisades, et Visnap ei tasunud seitse aastat liikmemaksu.

Visnap leidis, et MTÜ Eesti Litograafiakeskus võlga ei saa seostada temaga ning kunstnike liit oli kohtulikus kompromissis kinnitanud, et tal puuduvad mittetulundusühingu vastu üürilepingust tulenevad nõuded. Visnapi sõnul ei ole ta kahjustanud liidu ega tema liikmete huve ning kehtiv põhikiri ei võimalda tema väljaarvamist. Hea tahte näitamiseks tasus Visnap hagi esitamise ajaks liikmemaksu võla, mis oli valdavalt aegunud.

Mullu novembri lõpus jättis Harju maakohus Visnapi hagi Eesti Kunstnike Liidu vastu siiski rahuldamata, leides, et kunstnike liidu põhikiri võimaldas liidust välja arvata need, kes ei olnud tasunud liikmemaksu. Samas MTÜ Eesti Litograafiakeskus võlgnevuse osas märkis kohus, et ei saa seda mõistetavalt seostada hageja või tema tegudega, millega on väidetavalt kahjustatud kostja ja tema liikmete huve. "Ei ole võimalik arvata, et hageja oleks mittetulundusühingu juhatuse liikmena tahtnud kahjustada või kahjustanud kostja huve. Kostja ei ole põhistanud ega tõendanud, missugused põhikirjalised negatiivsed tagajärjed on kostjal tekkinud MTÜ võlgnevuse tasumata jätmise tõttu. Hagejale ei ole võimalik ette heita hea usu vastast käitumist. Ei ole tuvastatud, et MTÜ tegevus oleks üle kantud Tallinn Art Space OÜ-sse," märkis maakohus.

Seejärel viis Visnap vaidluste Tallinna ringkonnakohtusse, mis tühistaski maakohtu lahendi ja rahuldas Visnapi hagi, tunnistades kehtetuks Eesti Kunstnike Liidu volikogu 28. märtsi 2016 otsuse Jaak Visnapi liikmete hulgast väljaarvamise kohta. Ringkonnakohus märkis, et Vispani liidut väljaheitmise põhjusena toodud liikmemaksu võlgnevus ei ole piisav rikkumine, et seda lugeda vastavuses olevaks hea usu põhimõttega.

Kunstnike liit viis seepeale vaidluse riigikohtusse, mis jättis kolmapäevase otsusega ringkonnakohtu lahendi siiski jõusse ja seega sai Visnap liidu üle lõpliku võidu.

Visnapi sõnul on ta südamest rõõmus, et kohtuvaidlus andis õiguse talle. "Eks see oli ühe inimese tagakiusamine ja alandamine, mis tekitas mulle suurt mainekahju," ütles Visnap BNS-ile.

Tema sõnul kavatseb ta Eesti Kunstnike Liidu tegevuses aktiivselt kaasa lüüa. "Sõidan just maalikunstnike liidu juhatuse koosolekule ning seega olen läbi alaliitude pidevalt olnud kunstnike liidu tegemistega seotud. Kindlasti soovin ka edaspidi oma tegevusega panustada Eesti kunstielu arendamisse," lisas Visnap.


Laadimine...Laadimine...