Juhtkiri: monopolist lahti

Seni on suured prügifirmad lobitöö kaudu Toompeal osanud sättida seadusi endale kasulikult. Omavalitsusi on nad püüdnud jäätmekäitlusest eemale suruda. Nüüd hakkab olukord muutuma, kirjutab Pealinna toimetaja Virkko Lepassalu.

Pilt: Scanpix

Juhtkiri: monopolist lahti

Virkko Lepassalu

Seni on suured prügifirmad lobitöö kaudu Toompeal osanud sättida seadusi endale kasulikult. Omavalitsusi on nad püüdnud jäätmekäitlusest eemale suruda. Nüüd hakkab olukord muutuma, kirjutab Pealinna toimetaja Virkko Lepassalu.

Seadusandluse kujundamist endale kasulikus suunas võiks ju ühest küljest demokraatiaks pidada. Samas on omavalitsus valitud selleks, et ta seisaks kohaliku kogukonna huvide eest. Tõenäoliselt ei ole Tallinn kaugeltki ainus, kes hakkab ise oma autodega prügi vedama. Seda enam, et kui riik 2010. a paiku otsustas luua maakondlikud jäätmekeskused, just sellist plaani peetigi. Pikemaks kavaks võeti, et omavalitsused võiksid kogu jäätmemajandust ise hallata – poleks neid suuri prügifirmasid üldse vaja.

Väärib märkimist, et samal ajal, kui ühe käega pumbati miljoneid maksumaksja raha, kirjutati riigi 2014–2020. a jäätmekavasse vastupidine plaan: kaotada ära omavalitsuste korraldatav jäätmevedu. Jäätmevedajad pidanuks konkureerima vabaturul ja mingit omavalitsuse vahelesegamist poleks tarviski.

Milleni selline "vahelesegamatus" – kahtlemata suurte jäätmefirmade huvides – oleks viinud, võinuks Tallinna kesklinna näitel üsna täpselt ette kujutada. Kuid Tallinn osutus siiski kõvaks pähkliks, sest lõi omal ajal vastukäiguna jäätmefirmade lobitööle kiiresti oma jäätmete taaskasutuskeskuse. Kui linn poleks vahele seganud, oodanuks kliente kesklinna piirkonnas 47% hinnatõus. Linn Ragn Sellsi hinnatõstmissoovile siiski vastu ei tulnud. Eelmisel nädalal esitles linn niisiis viit uut prügiveoautot, millega hakkab kesklinnas Ragn Sellsi asemel prügi vedama – kui Ragn Sells muidugi ei soovi hinda tõstmata edasi minna.

Kriitikud, kes räägivad, et linn ei tohiks turgu sekkuda, unustavad, et monopolidele on meil müüdud seadusi 15 aasta jooksul, mil Reformierakond on riiki valitsenud, jae ja hulgi. Kaubanduseski dikteerivad turgu suured ketid. Mõnigi välismaalane imestab, kuidas on meil toiduhinnad nii kõrged. Vabaks turuks ei saa pidada ka olukorda, kus kaks ettevõtet ehk Ragn Sells ja Eesti Keskkonnateenused, dikteerivad turgu. Varem on turuosalisi olnud kuni 15, kuid suured on kõik väiksemad ettevõtted kokku ostnud.

Nii et see, mida Tallinn praegu jäätmeturul teha püüab, ei ole mitte kummagi jäätmefirma väljasöömine, vaid elementaarse konkurentsi tekitamine. Kui ükskõik kumb kahest firmast mõnes piirkonnas hakkama ei saa, või püüab lepinguvälist hinnatõusu peale suruda, saab linna jäätmete taaskasutuskeskus oma autodega ise prügi ära vedada. Jäätmevedu on seaduse järgi elutähtis teenus, nagu ka politsei või kiirabi. Seega ei saa linn lubada isegi teoreetilist võimalust, et Ragn Sellsist, kes on saatnud linnavalitsusele kesklinna teenindamist üles ütleva kirja, jääks auk. Nõnda oli prügiveoautode soetamine Tallinnale paratamatus.

Laadimine...Laadimine...