Juristid Riigikogule: majandusseisakust pääsemise üllast eesmärki ei saa saavutada kiirustades

"Hea õigusloome tava eeldab huvirühmade piisavat kaasamist, õiguskindlust, et regulatsioonid ei muutu üleöö ja nende rakendajatele ja täitjatele antakse piisav aeg ettevalmistusteks," kirjutab Juristide Liit pöördumises.

Pilt: Scanpix

Juristid Riigikogule: majandusseisakust pääsemise üllast eesmärki ei saa saavutada kiirustades

"Hea õigusloome tava eeldab huvirühmade piisavat kaasamist, õiguskindlust, et regulatsioonid ei muutu üleöö ja nende rakendajatele ja täitjatele antakse piisav aeg ettevalmistusteks," kirjutab Juristide Liit pöördumises.

Avaldame Juristide Liidu pöördumise täies mahus.

"Hea Riigikogu!

Toetame lahendusteede otsimist, et viia Eesti välja majanduslikust seisakust ja parandada vähekindlustatud perede toimetulekut.

Samas kutsume Riigikogu üles järgima head õigusloome tava ja mitte kiirustama seadusemuudatustega, mis võivad kaasa tuua huvirühmadele suuremaid kohustusi. Hea õigusloome tava eeldab huvirühmade piisavat kaasamist, õiguskindlust, et regulatsioonid ei muutu üleöö ja nende rakendajatele ja täitjatele antakse piisav aeg ettevalmistusteks. Samuti eeldavad erinevad maksumuudatused põhjalikku mõjude analüüsi, samuti ettevõtetele ja isikutele langeva halduskoormuse tõusu vältimist.

Seaduse täitjale tuleb jätta piisav ajavahemik avaldamise ja jõustumise vahel.
„Kobarseadustena“ seadustesse oluliste muudatuste tegemine ei taga eelnimetatud põhimõtete järgimist. Riigikogu peaks reeglitest kinnipidamise osas olema eeskujuks ja mitte otsima teid nende vältimiseks. Hea õigusloome tava järgimine seaduste vastuvõtmisel tagavad austuse nii seaduste kui seadusandja vastu.
Lugupidamisega,


Eesti Juristide Liit"

Laadimine...Laadimine...