18 kommentaari

RAHU 13

Vasta kommentaarile

Rahu 13 Tallinnas kolme kaasomaniku ühiskasutuses olnud elamu pööning muudeti elamu ümberehituse ja laiendamise käigus aastatel 2007 – 2008 ebaseaduslikult ühe kaasomaniku eluruumiks. Puudus nii teiste kaasomanike, kui ka Tallinna Linnaplaneerimise Ameti nõusolek. Kooskõlastamata on ka Päästeametiga. Omanikujärelevalvet teostas üks kaasomanik ise, kuigi seda pidanuks tegema juriidiline pädev isik, sest kaasomandis maja ei ole üksikelamu.
Pööningut peetakse teatavasti kõrgendatud tuleohuga ruumiks ja seal kehtivad tuleohutuse erinõuded.

RAHU 13 postitas:

"Hea variant" on ka ventilatsioonisoojuspumbaga tõmmata endale sooja õhku kaasomaniku ahjuküttega elamispinnalt.
Stiilinäitaja on seegi, et vent. soojuspumba läbitöödeldud õhu väljapuhe toimub nii, et see puhutakse 1. korruse välisukse ees seisjale näkku, ja kui välisuks on lahti nagu suviti ikka, siis puhub kaasomaniku korterisse...

ehitaja

Vasta kommentaarile

http://www.majaehitaja.ee/mis-vahe-on-ehitusjarelevalvel-ja-omanikujarelevalvel/
http://www.harjuelu.ee/kasutusluba-majaomanikule-vajalik/

omavolitseja

Vasta kommentaarile

http://www.kinnisvaraweb.ee/blog/omavoliline-ehitamine-voib-kaasa-tuua-rahalise-karistuse/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+kvee-est+%28KV.EE+blog+-+EST%29

kaasomandi nüansse

Vasta kommentaarile

Tihti on majaosades aegade jooksul tehtud ümber- ja juurdeehitusi ja seda pinda peab tegija tavaliselt enda omaks. Seaduse järgi kuulub aga kaasomandi puhul ka lisapind mõttelistes osades kõigile kaasomanikele, pole tähtsust, kes kandis kulud. On oluline, et kasutuskorra kokkuleppest tulenev pind vastaks täpselt mõttelisele osale. Kui krundi plaan, paiknemine või ruumide jaotus on selline, et iga kaasomanik ei saa talle mõtteliselt kuuluvat pinda kasutada, tuleks hüvitamise kohustus ja kord kasutuskorda seades samuti kokku leppida, sest kui üks kaasomanikest kasutab ettenähtust suuremat pinda, on teistel omanikel õigus nõuda kaotatud kasutuseeliste hüvitamist, seda ka tagasiulatuvalt.
Hea plaan on kaaluda võimalust kaasomand lõpetada ja seada korteriomandid. Alati pole see võimalik ja võib nõuda ka ümberehitusi, sest korterelamutele on rangemad nõuded kui elamutele, aga seda võimalust tasub uurida – see tõstab vara väärtust, sest omanikele hakkavad kuuluma korteriomandid, ja ka ostueesõiguse saab kõrvaldada. Muidugi ostueesõigus kehtib vaid paar kuud.

maksumaksja

Vasta kommentaarile

Maamaks tuleks asendada kinnisvaramaksuga ning maksustama peaks ka sõiduautosid. Maamaks on rudiment 18. sajandist, kui maa oli keskne tootmisvahend ja selle abil loodi kõik lisaväärtused. Tänapäeval makstakse teatavasti põllumehele peale, kui ta maad harib. Selletõttu on mõttetu maad maksustada. Maksustada tuleks eelkõige kinnisvara selle väärtusest lähtuvalt.
http://www.pealinn.ee/koik-uudised/rikkad-maksavad-eestis-keskmisest-perest-kaks-korda-vahem-makse-n166159

harjukas

Vasta kommentaarile

Lisaks võivad üle kinnistu piiri ehitatud aiad, kuurid vm rajatised saada takistuseks ka kasutusloa saamisel, samuti hoonete renoveerimisel.
http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_Teataja_2016/VT_04.11.16_NETTI.pdf
Ehitusamet alustab kinnistute piirest väljuvate ja valla teemaal ning tee kaitsevööndis asetsevate piirdeaedade ja muude ehitiste suhtes järelevalvemenetlust asumite põhiselt.

uuseestlane

Vasta kommentaarile

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/moodne-maaelu-rikastamine-kavalpead-ehitavad-endale-maamajanduse-eurotoetuste-eest-elumaju?id=82258425

Moodne maaelu rikastamine: kavalpead ehitavad endale maamajanduse eurotoetuste eest elumaju.
Maaleht tutvustab JOKK-skeemi, mida nutikad ja hakkajad inimesed on kasutanud oma eluolu parandamiseks, saades hooned tavapärasest pea poole soodsama hinnaga ehitatud või renoveeritud.

tulemus käes postitas:

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku Eestile eraldatavaid maaelu arengu vahendeid kärpida.
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/euroopa-komisjon-tegi-ettepaneku-eestile-eraldatavaid-maaelu-arengu-vahendeid-karpida?id=82515917

lisaja

Vasta kommentaarile

https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Ehitise-kasutusloa-taotlus-2
ÕIGUSLIKU ALUSETA EHITATUD EHITISTE SEADUSTAMINE
Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümber ehitatud ehitiste ehitisregistrisse kandmisel lähtutakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 28 ja 29. Juhised dokumentide esitamiseks on leitavad siit.

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused
file:///C:/Users/peep/Downloads/110062015008.pdf

http://www.aripaev.ee/uudised/2016/04/22/2258/korras-paberimajanduseta-hoonele-kasutusluba-ei-saa
Ehitise dokumenteerimine kasutusloa saamiseks.

http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2016/12/15/omavolilise-ehitise-hilisem-seadustamine-on-kallis-ja-keerukas
Ebaseadusliku ehitise seadustamine.

kasutusluba

Vasta kommentaarile

https://majaelu.ee/omavoliline-ehitamine-voib-tuua-rahalise-karistuse/
Omavoliline remontimine võib tuua rahatrahvi
Kohalikul omavalitsusel on õigus ebaseadusliku ehitustegevuse eest järelevalvemenetluse kaudu trahvida. Ainuüksi 2017. aastal alustas Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet 109 väärteomenetlust ebaseadusliku ehitamise kohta, millest umbes pooled lõppesid rahalise karistusega.
Seetõttu on õigem enne tööde alustamist tegevus kohalikus omavalitsuses kooskõlastada ning dokumentatsioon korras hoida. Abi saab selleks oma ala spetsialistidelt, kes teavad, milliseid dokumente ja kuidas on vaja esitada.
https://majaelu.ee/kasutusluba-vanale-majale/
Aastast 2015 kehtima hakanud uue ehitusseadustiku kohaselt ei tohiks meist keegi elada kasutusloata elamus. Kasutusloa puudumine võib tublisti pärssida majaostja laenuvõimalusi ning tuua kaasa muidki ebamugavusi, näiteks kopsaka trahvisumma.
Ehkki praegustest eramajade elanikest ligi kolmandik elab kasutusloata majas ning paljud on seda teinud juba aastakümneid, on ehitusseadustikus kasutusloa olemasolu nõutav juba aastast 2015. Seaduse loogika on kaitsta elanikke võimalike õnnetusjuhtumite eest, mis on tingitud kehvast ehituskvaliteedist ning mille puhul on alust arvata, et kehtivaid turvanõudeid, näiteks kasvõi tuleohutust puudutavaid, ei ole täidetud või on seda tehtud poolikult.

vot tak

Vasta kommentaarile

http://ehitusruudus.delfi.ee/ehitusjaremont/maksuamet-votab-umbrikupalga-kontrollimiseks-ette-eramuehitusega-tegelevad-ettevotteid?id=82129097

nüanss

Vasta kommentaarile

Vana ehitusseaduse järgi tohtis üksikelamu (pereelamu) omanik ka ise omanikujärelevalvet teha. Kui oli tegemist kortermaja või kaasomandis majaga, siis mõistagi mitte. Sellisel juhul tuli palgata pädev juriidiline isik.
Ehitusjärelevalvet teostab aga omavalitsus, kes vajadusel kaasab ka teiste valdkondade spetsialiste. Näiteks päästeameti, tehnilise järelevalve ameti jne.

1 2
Laadimine...Laadimine...