Kaitseministeerium soovib anda salainfo kaitse teabeameti kätte

Kaitseministeerium esitab neljapäeval valitsusele heakskiitmiseks seaduseelnõu riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmiseks, millega luuakse eeldused salastatud välisteabe kaitse korraldamise ja kontrollimise üleandmiseks kaitseministeeriumilt teabeametile.

Pilt: Scanpix

Kaitseministeerium soovib anda salainfo kaitse teabeameti kätte

Kaitseministeerium esitab neljapäeval valitsusele heakskiitmiseks seaduseelnõu riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmiseks, millega luuakse eeldused salastatud välisteabe kaitse korraldamise ja kontrollimise üleandmiseks kaitseministeeriumilt teabeametile.

Kaitseministeeriumi eesmärk on korraldada oma valitsemisala tegevused ümber nii, et võimalikult vähem asutusi teeks kattuvat tööd ning ministeerium vabaneks oma põhitegevusega mitte seotud ülesannetest, teatas BNS-ile valitsuse pressiesindaja.

Kaitseministeeriumi põhitegevus on riigikaitsepoliitika kujundamine, kaitseplaneerimine ja riigikaitseline õigusloome. Riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid, ehk salastatud välisteabe kaitse korraldamist ja kontrollimist, on ministeerium täitnud 2001. aastast.

NATO-ga liitumisel oli üheks oluliseks nõudeks teabeturve, mille tagamine jäi kaitseministeeriumi pädevusse. Muu hulgas tähendas teabeturbe tagamine ka vastava riikliku inspektsiooni ülesannete täitmist, mis tähendas kontrolli salastatud välisteabe käitlemise ja töötlemise üle. Kuna nüüd tegeleb kaitseministeeriumi valitsemisalas sarnaste ülesannetega teabeamet, pole ministeeriumipoolseks töö jätkumiseks sellel suunal enam vajadust, selgitab ministeerium.

Lisaks seadusele tuleb teabeametile riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesannete üleandmiseks muuta ka kaitseministeeriumi ja teabeameti põhimäärust.

Seaduse jõustumise ajaks on planeeritud 1. juuli 2016. Seaduse rakendamisega kaasnevad kulud kaetakse kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest.

Laadimine...Laadimine...