Kaitseväe ohualade loomine paneb kohalikud muretsema

Kaitseministeerium kavandab keskpolügooni ümbrusesse, sealhulgas Tapa ja Kadrina valda peamiselt metsaaladele jäävaid ohualasid, see aga paneb kohalikud elanikud muretsema,

Pilt: Scanpix

Kaitseväe ohualade loomine paneb kohalikud muretsema

Kaitseministeerium kavandab keskpolügooni ümbrusesse, sealhulgas Tapa ja Kadrina valda peamiselt metsaaladele jäävaid ohualasid, see aga paneb kohalikud elanikud muretsema,

Valitsus väljastas eelmisel aastal loa riigikaitseliste õppuste korraldamiseks kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas, Lääne-Virumaal ja Harjumaal asuvatel aladel, vahendas BNS Virumaa Teatajat. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang selgitas, et riigimetsa on vaja keskpolügooni ohualade suurendamiseks. Lääne-Virumaal on neid alasid Tapa ja Kadrina vallas. Täiendavaid ohualasid veel loodud ei ole.

Praegu on ettevalmistamisel keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise hange. Nende koostamise protsess kestab vähemalt poolteist aastat. Ohualade vajadus muutub tõsiseks siis, kui Eestisse saabuvad Hollandist 44 jalaväe lahingumasinat CV90, millest esimesed jõuavad kohale selle aasta lõpus. Keskpolügoonil soovivad jalaväe lahingumasinate ja tankidega tulistada Eestis viibivad liitlaste üksused, kirjutab Virumaa Teataja.

Tapa elanik Alar Teras on ohualadega seonduva pärast mures, sest valitsuse korraldus õppuste läbiviimise õiguse kohta on olemas. "Tõsi, reaalselt veel midagi suletud ei ole," märkis Teras, kes on vabatahtlikult tegelenud Rutka matkaradade hooldamise ja korrastamisega ning on pahane, et kui Anija ja Kuusalu vallas korraldati ohualade teemal rahvakoosolekud, siis Tapa ja Kadrina vallas neid toimunud pole.

"Kurvaks teeb, et inimesi ei ole kaasatud ega nende arvamusega arvestatud," kõneles Teras.

Ta rääkis, et pöördus eelmise aastal kaitseministeeriumi poole palvega nihutada ohualade piire nii, et Rutka mäed ehk Tapa–Pikassaare oosistu jääks ohualadest väljapoole. Siis vastati ministeeriumist, et Tapa–Pikassaare oosistut ning Rabasaare küla ei saa ohualadest välja jätta.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang selgitas Virumaa Teatajale, et nii Tapa kui Kadrina vallast lähevad täiendavate ohualade alla peamiselt looduskaitseala ja muud asustamata alad, ka Rabasaare küla, mis oli kunagi turbatööstuse keskus, kuid praegu seisavad hooned valdavalt tühjana. Siiski tegutseb külas üks ettevõtja ning elab üks inimene.

Kuigi esialgu pidid ohualasse kuuluma ka Rutka mäed ja osa matkarajast Tapa–Pikassaare oosistul Kadrina vallas, jäävad need kaitseministeeriumi kinnitusel siiski sealt välja. "Matkaraja ja ohuala kattumine oli kaardi mõõtkavadest tingitud eksitus, sest üks millimeeter kaardil on nii suure mõõtkava korral looduses väga suur maaala. Reaalselt kattumist ei ole ja ohuala vaid külgneb matkarajaga,” selgitas Sang.

Alar Teras tõi välja ka selle, et Rabasaare küla tahetakse võtta kasutusele linnavõitlusalana ning sealse piirkonna elanikud kuulsid sellest temalt. Andres Sang selgitas, et linnavõitlusala loomine on praegu vaid kavatsus, milleks on initsiatiiv tulnud kaitseväelt ning millega tegeletakse üldisest ohualade teemast eraldi. See on kajastatud ka Tapa valla koostatavas üldplaneeringus.

Sang toonitas, et midagi ei saa toimuda ilma eraomaniku ja valla nõusolekuta ning kõik sellised objektid rajatakse läbi avaliku menetluse, mille puhul on kohalikud elanikud protsessi kaasatud ja saavad oma arvamust avaldada.

Tapa abivallavanem Andrus Freienthal ütles, et kaitseministeerium on väljendanud soovi linnavõitluslinnaku loomiseks, ning lisas, et üldplaneeringu menetluse käigus toimuvad avalikud koosolekud, kuhu kutsutakse kaitseväe ja kaitseministeeriumi esindajad.

Ohualad suletaks lahingsoomukite, tankide ja teiste relvade lahinglaskmiste ajal ohutuse tagamiseks. Ohualas on laskmiste ajal kõrvaliste isikute juurdepääs alale tõkestatud ja keelatud, kuna sealviibimine võiks olla eluohtlik. "Harjutus- ja laskealade kasutamine pannakse paika nii, et võimalikult vähe häiritaks inimesi, kes soovivad alasid kasutada matkamiseks, sportimiseks, marjade ja seente korjamiseks, jahipidamiseks või muuks. Ohuala sulgemisest teavitatakse kõiki huvitatud osapooli võimalikult vara ning ohualad märgistatakse vastavalt," rääkis kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Laadimine...Laadimine...