Kaja kultuurikeskuses avab uksed tasuta õigusapteek

Seoses elanikkonna suure nõudlusega õigusabi ja õigusteenuste järele korraldab Eesti Juristide Liit Kultuurikeskuses Kaja ( E.Vilde tee 118 Tallinn) 19.oktoobril 2017 kella 10.00- 14.00 Õigusapteegi. 

Pilt: Scanpix

Kaja kultuurikeskuses avab uksed tasuta õigusapteek

Seoses elanikkonna suure nõudlusega õigusabi ja õigusteenuste järele korraldab Eesti Juristide Liit Kultuurikeskuses Kaja ( E.Vilde tee 118 Tallinn) 19.oktoobril 2017 kella 10.00- 14.00 Õigusapteegi. 

19.oktoobril kella 10.00- 14.00 toimuvas Õigusapteegis saab tasuta õigusabi notaritoimingute, pärimisõiguse, perekonnaõiguse, lastele elatisraha, elatisabi, töölepingu seaduse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistu, lepingu- ning võlaõiguse alal.

Tasuta õigusabi annavad kõrgelt kvalifitseeritud omaala spetsialistid, kellede hulka kuuluvad vandeadvokaadid, notarid, täitur, pankrotihaldur, korteriühistute õigusnõunik, perekonnaõiguse õigusnõunik, töölepingualane õigusnõunik, tarbijakaitse nõukogu liikmed ja kohaliku omavalitsuse jurist.

Õigusapteegi õigusnõustajad annavad õigusabi eesti ja venekeelses.

Laadimine...Laadimine...