1 kommentaari

Gruusia elik Sakhartvelo

Vasta kommentaarile

Lugupeetavad Gruusias on vastasseis üheltpoolt grusiinide ja teiselt poolt Gruusia vähemusrahvuste apsuate ja osseetide vahel. Juba Nõuk. Liidu ajal osa grusiine astus vastu nn mitteinimeste elik untermenschide viibimisele Gruusia pinnal. Mihhail Gorbatšovi ajal algatatud nn Perestroika võimaldas vast liialt suuri teadmisi omaval mõtlejal Zviad Gamsahurdial kuulutada välja mitteinimeste väljakihutamine Gruusiast täpsemalt Abhaasiast ja Lõuna-Osseetiast. Ja siit siis Abhaasia Vabadussõda mis lõppes apsuate võiduga ja grusiinide minemakihutamisega Abhaasiast. Lisaks siis osseetide edukas sõjategevus grusiinide vastu toetudes algul Nõukogude vägedele ja hiljem Venemaa relvajõududele. Grusiinid peavad apsuaid ja osseete mitteinimesteks mingiteks metslasteks mägedest täpselt sarnane suhtumine usakate ja indiaanlaste vahel kui keegi tunneb huvi ajaloo vastu. Selline põlastav suhtumine oma vähemustesse - ajaloolistesse vähemustesse - on toonud kaasa Gruusia territoriaalse terviklikuse murenemise. Venemaa tunnistas 2008. aastal Abhaasia ja Lõuna-Osseetia omariiklust ja just Gruusia juhtide ebakompetentsus põhjustas sellise lahenduse.

Laadimine...Laadimine...