Kalle Klandorf lubas paremaid teid

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf andis tänasel pressikonverentsil lühiülevaate sel aastal töös olevatest ja kavandatavatest Tallinna tänavate rekonstrueerimis- ja ehitustöödest. 

Pilt: Albert Truuväärt

Kalle Klandorf lubas paremaid teid

Toimetaja: Vesta Reest

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf andis tänasel pressikonverentsil lühiülevaate sel aastal töös olevatest ja kavandatavatest Tallinna tänavate rekonstrueerimis- ja ehitustöödest. 

Välisrahastusega tee-ehitustest on kõige suuremahulisem Reidi tee ehitus, mille põhiosaks on 1,9 km pikkune tänav mis kulgeb Russalka ristmikust kuni Ahtri tänavani.

Lisaks rekonstrueeritakse ehitustööde käigus ka 1,4 km pikkune Narva maantee lõik. Lisaks rajatakse uusi ning rekonstrueeritakse olemasolevaid kergliiklusteid ja jalgteid kokku 10,5 km ulatuses ning rajatakse rannapromenaad koos puhkealadega.

Ehitustöödega alustati 23. juulil 2018 piirkonnas, mis ei puuduta olemasolevat tänavavõrku. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 23.12.2019, kokku peaks tööd maksma minema umbes 40,8 miljonit eurot. Ehitustööde kaasfinantseerijateks on AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ ja AS Tallinna Sadam.

Töös on praegu Paldiski maantee ühistranspordirada, mille raames rajatakse Paldiski maantee linna siseneva suuna Mõisa tänava ja Nurkliku tänava vahelises 1,3 km pikkuses lõigus täiendav ühistranspordirada ning 3 meetri laiune kergliiklustee. Tööde tähtaeg on tänavu 30. juunil.

Välisrahastusega objektidest on töös ka Viljandi mnt kergliiklustee (Pärnu mnt – Valdeku tn). "Välisrahastuseta teede investeeringud, 2018 aastast ületulevad, on sel aastal käsil Herne tänava rekonstrueerimine lõigus Staadioni tn – Magasini tn," rääkis Kalle Klandorf. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,9 miljonit eurot Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 31.05.2019

Töös on ka kaua oodatud Türi tn rekonstrueerimine, mille mahus rajatakse Türi tänavale kahesuunaline asfaltkattega sõidutee ning tänava mõlemale küljele asfaltkattega kõnniteed miinimumlaiusega 1,2 m.

Lisaks rekonstrueeritakse tänava alused. vee- ja kanalisatsioonitrassid, rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Liikluse rahustamiseks rajatakse künnised. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumisvõimaluste parandamiseks paigaldatakse braikivid. Ehitustööde maksumus on ca 1,8 miljonit eurot ja lepinguline tähtaeg on 5. juunil 2019

Valdeku tn (Pärnu mnt – Vabaduse pst) rekonstrueerimisegaon planeeritud alustada käesoleva aasta II-kvartalis. Ehitustööde mahus on kavandatud rajada 3,5 m laiune ühesuunaline sõidutee ning rajada tänavale puudu olev kergliiklustee laiusega 2,5-3 m. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse brakivid. Liikluse rahustamiseks rajatakse tänavale künnised ja tõstetud tasapinnaga ristmikud. Projektdokumentatsiooni, mille koostab Keskkonnaprojekt OÜ, arvestatakse vajadusega säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.

Tänavusse kolmandasse kvartalisse on kavandatud ka Tähetorni tn (Kadaka pst – Paldiski mnt) rekonstrueerimise I-etapi tööde alustamine.

Aasta lõpus, kui ilmaolud lubavad, on kavas alustada ka P. Pinna tänava  rekonstrueerimisega, töödega Nisu tänaval ja Varraku viadukti rekonstrueerimisega.

 

 

Laadimine...Laadimine...