Kender küsib riigilt kümneid tuhandeid eurosid

Lapsporno loomises süüdistatuna kohtu alla antud kirjanik Kaur Kender nõuab riigilt seoses kohtuprotsessiga kümneid tuhandeid eurosid. 

Pilt: Scanpix

Kender küsib riigilt kümneid tuhandeid eurosid

Lapsporno loomises süüdistatuna kohtu alla antud kirjanik Kaur Kender nõuab riigilt seoses kohtuprotsessiga kümneid tuhandeid eurosid. 

Kender on märkinud, et tal on kulunud enda kaitsele kokku 55 694,9 eurot, millest ligi 20 000 on kulunud kaitsjatele ning muud kulud ületavad 35 000 eurot, mis on kulunud välisekspertidelt õigusalaste hinnangute saamiseks. 

Ühtlasi on Kender esitanud riigi vastu mittevaralise kahju hüvitamise nõude, mille suuruse jättis Kender kohtu otsustada. 

Kenderi süüasi on jõudnud kohtuvaidlusteni, mille käigus nõuab prokuratuur tema süüdimõistmist ja karistamist rahalise karistusega, kaitsja aga õigeksmõistmist. 

Prokuratuur asetas ennast Kerese hinnangul kolmapäeval süüdistuskõnes ühte kindlasse kaevikusse, märkides, et Eestis on küll sõnavabadus, kuid seda saab siiski teatud juhtudel piirata, vahendas BNS.

"Aga see pole meil praegu sõnavabaduse protsess, meil on kusti ja kunstivabaduse protsess ja sõnavabadus ning kunstivabadus on kaks täiesti erinevat asja," märkis Keres.

Kunstivabadust võib piirata vaid üksnes kellegi teise isiku põhiõiguste kaitseks või mõne muu põhiseaduses sätestatud õiguse kaitseks, rõhutas Keres, lisades, et ropu suu ja kirjakasutuse pärast ei saa kedagi karistada, see poleks demokraatlik.

Keres tõi välja ka asjaolu, et 14-aastase noorega seksuaalvahekorras oleks pole Eesti seaduse järgi kuritegu, kuid selle kirjeldamine on prokuratuuri hinnangul süütegu. "Andke andeks, aga kui see pole absurdne, siis mis veel on. Tapmist võime kirjeldada, see pole kuritegu, aga reaalselt tappa ei tohi. Samas laste ja täisealiste seksuaalsuhetes on asi vastupidi pööratud - teha tohib, aga kirjeldada ei tohi," arutles Keres.

Keres tõi esile, et Kenderile süüdistuse toonud teos on kirjutatud USA-s ning ka see on kättesaadavaks tehtud väljaspool Eestit. Ühtlasi märkis Keres, et lastega seotud seksuaalühte kirjeldamine ei ole USA-s sätestatud seaduserikkumisena. Keres kordas veelkord üle juba ka varem välja öeldut, et Kenderi looming on iseloomustatav kohati nihilistliku ning transgressiivse joonega.

Keres tõi esile ka prokuratuuri väite, et kuna Kenderi teos avaldati Inglismaal asuva serveri kaudu, võiks rakendada brittide seadusesätteid nilbete materjalide avaldamise kohta. Samas ei ole sellised väited Kerese sõnul pädevad, kuna prokuröri viidatud seadusesäte brittide 50-ndate aastate seadusandlusest käsitleb nilbeid pilte, samuti on Kenderi juhtumit prokuratuuri palvel analüüsinud Briti ekspert olnud äärmiselt pealiskaudne. Ühtlasi kordas Keres üle, et Kenderi teose eesmärk oli naeruvääristada ja hukka mõista pedofiile, mitte tekitada kelleski seksuaalset erutust, ja see välistab Kenderi tegevuse kuritegelikkuse ka Briti õigusruumis. "Tegu Inglismaal ja USA-s ei ole karistatav," rõhutas Keres.

Ta tõi esile, lapsporno paragrahvis käsitletud teo objektiivsed asjaolud pole täidetud ja seega tuleb Kender õigeks mõista. "Teoses ei ole kujutatud ühtegi tegelikus elus eksisteerivat last. Pokuratuur ajab segamini tegeliku elu ja fantaasia," märkis Keres. "Kirjanduslikult ei saa ühtegi isikut sünnitada, need on lihtsalt tähed paberil."

Keres märkis, et Eestis pole kunagi ühtegi kirjanikku süüdi mõistetud kirjandusliku tegevuse eest, ometi on varem ka Eesti kirjanduses ilmunud tekste, mis kirjeldavad seksuaalseid tegevusi alaealistega. Muu hulgas tõi Keres esile tuntud romaani "Lolita", mis kirjeldab 12-aastase tüdruku suhteid täisealise mehega.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel küsis kolmapäeval Kenderile rahalist karistust. Prokuröri hinnangul on Kenderi süü tõendatud ja talle tuleks määrata rahaline karistus 300 päevamäära ulatuses, mis Kenderi sissetulekuid arvestades tähendab 3939 euro tasumist. Ühtlasi palus süüdistaja mõista Kenderilt välja sundraha ning kirjandusekspertiisi kulud.

Psühhiaatrilise ekspertiisi kulud peaksid jääma prokuröri arvates riigi kanda.

Kenderi kohtuprotsess algas mullu 2. mail, kui süüalune end süüdi ei tunnistanud. Prokurör leidis seevastu avakõnes, et Kenderi süü lapsporno loomises on tõendatud. Kohus saatis Kenderi ka kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi, mis tunnistas mehe süüdivaks.

Põhja ringkonnaprokuratuur on esitanud kirjanik Kaur Kenderile süüdistuse lapsporno tootmises. Süüdistuse järgi kirjutas Kaur Kender jutustuse pealkirjaga Untitled 12, mille sisuks on detailsed kirjeldused täiskasvanud mehe ning väikelaste vahelistest suguühetest. Oma jutustuse avaldas ta internetilehel nihilist.fm.

Laadimine...Laadimine...