Keskkonnakaitsjad ei toeta saastetasude sidumist maailmaturuhinnaga

Eestimaa Looduse Fond (ELF) peab põlevkivi kaevandamisel keskkonnatasude sidumist nafta hinnaga ebamõistlikuks, kuna tekitatav keskkonnakahju ei sõltu hinnast, vaid kaevandamismahust; seevastu toetab fond ressursitasude sidumist maailmaturuhinnaga.

Pilt: Scanpix

Keskkonnakaitsjad ei toeta saastetasude sidumist maailmaturuhinnaga

Eestimaa Looduse Fond (ELF) peab põlevkivi kaevandamisel keskkonnatasude sidumist nafta hinnaga ebamõistlikuks, kuna tekitatav keskkonnakahju ei sõltu hinnast, vaid kaevandamismahust; seevastu toetab fond ressursitasude sidumist maailmaturuhinnaga.

 

"Meie hinnangul ei ole saastetasusid mõistlik siduda maailmaturu hindadega, sest keskkonnakahju, mida kaevandamine ja põlevkivitööstus tekitavad, ei sõltu hinnakõikumistest, vaid eelkõige kaevandusmahust. Mida rohkem kaevandada, seda rohkem saastet ja keskkonnakahju," ütles ELF-i juhatuse esimees Silvia Lotman BNS-ile.

Lotman tõi välja, et põlevkivitööstusega kaasneva reostuse likvideerimiseks kasutatakse juba niigi suures koguses maksumaksja raha. "Näiteks põlevkivitööstuse jääkreostuse likvideerimiseks on läinud kümneid miljoneid eurosid, mida oleks saanud kasutada näiteks parema veevarustuse ja veepuhastuse rajamiseks kogu Eestis," märkis ta.

Seevastu toetab ELF Lotmani sõnul ressurssitasu sidumist maailmaturuhinnaga. "On loogiline, et riik küsib ressursi eest sellist ressursitasu, mis on kauba kõrgema hinna puhul kõrgem ja madalama hinna puhul madalam." Ta lisas, et ELF on seda valitsusele soovitanud juba ammu.

ELF on teinud ka ettepaneku, et põlevkivisektor vajab väljumisstrateegiat ehk kuidas järk-järgult põlevkivist sõltuvat tööstust selliselt kokku tõmmata, et piirkonda jõuavad tekkida alternatiivsed töökohad ning kaevandamisest tulenevale keskkonnakahjule pannakse piir.

"Tänane seis, kus ühelt poolt arutatakse kriisiplaani ettevõtete päästmiseks ja teiselt poolt kavandatakse põlevkivi arengukava, mis näeb ette kaevandusmahtude säilimist või suurendamist ja tugineb valedele eeldustele, on absurdne," rääkis Lotman.

Lotmani sõnul ootavad nad põlevkivitööstuselt nägemust selle kohta, kuidas võimalikult mõistlikul viisil põlevkivi kaevandamist vähendada ning loodavad näha valmisolekut investeerida jätkusuutlikesse alternatiividesse ja keskkonnamõju vähendamisse. "Töösturid võiksid ka adekvaatselt hinnata, milline on töötajate vähenemine seoses tehnoloogia arenguga ning regionaalselt teha sellesisulisi ettevalmistusi, et inimesed ootamatult tööta ei jääks," lisas Lotman.

Mitmed Eesti põlevkivitöösturid on BNS-ile öelnud, et nad ootavad valitsuselt eelkõige kiiremas korras otsust selle kohta, kas ja missugusel määral seotakse ressursi- ja keskkonnatasud nafta maailmaturuhinnaga, kuna praegune teadmatus takistab lähiaastate plaanide tegemist.

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul tuleb põlevkivi väärtuse säilitamiseks siduda ajutiselt kiiremas korras põlevkivi kaevandamise ressursi- ja keskkonnatasud maailmaturuhindadega; lisaks uurib ministeerium, kuidas ressursitasude süsteemi pikas plaanis põhjalikult muuta.

Minister tõi välja, et valitsus arutab põlevkivitööstuse olukorda ja riigi sekkumise võimalusi kabinetinõupidamisel selle nädala neljapäeval. Sester lubas oma ettepaneku seal lauale panna.

Laadimine...Laadimine...