Keskkonnaühendused toetavad EPN-i hoiatust tselluloositehase rajajaile

Keskkonnaühendused toetavad Environmental Paper Networki (EPN) hoiatust võimalikele investoritele seoses Tartu lähedale plaanitava puidurafineerimistehasega kaasnevate kesskonnaohtudega.

Pilt: Scanpix

Keskkonnaühendused toetavad EPN-i hoiatust tselluloositehase rajajaile

Keskkonnaühendused toetavad Environmental Paper Networki (EPN) hoiatust võimalikele investoritele seoses Tartu lähedale plaanitava puidurafineerimistehasega kaasnevate kesskonnaohtudega.

Paberi tootmise ja kasutamise jätkusuutlikkusel üle maailma silma peal hoidev EPN andis oktoobri alguses Est-For Invest puidurafineerimistehase arendajatele saadetud pöördumises teada, et hoiatab tehase võimalikke investoreid arendusega seotud ohtude eest, teatas Eestimaa Looduse Fond.

EPN ja Eesti keskkonnaühendused ootavad selgeid samme nii tehase puiduvarumispoliitika, Emajõe ja Peipsi järve seisundi võimaliku halvenemise kui ka teiste ohtude osas, millele Eesti keskkonnaühendused tänavu juunis avalikus pöördumises tähelepanu juhtisid.

"Soovime näha nii arendajate kui ka riigi sisulisi samme tehasega seotud ohtude välistamiseks. Näiteks saaks arendaja tagada, et kasutab toormena üksnes FSC sertifikaadiga puitu, riik peaks võtma selgelt ja avalikult suuna sellisele metsapoliitikale, mis arvestaks elustiku ja süsinikuvarudega, ning mitte soodustama raiemahu pidevat kasvu," ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Siim Kuresoo.

"Siiani viitavad tehase arendajad ja riigi esindajad planeeringuprotsessile ning keskkonnamõju strateegilisele hindamisele kui kõigi vastuste allikale. Tegelikult on tõstatatud küsimused ja ohud oluliselt laiemad kui keskkonnamõju strateegiline hindamine käsitleda saab. Paraku me ei näe, et tegeletaks ohtude välistamisega," ütles Kuresoo.

Tartumaale hinnanguliselt miljard eurot maksma minevat tselluloositehast planeeriv Est-For Invest OÜ on öelnud, et tehase investorid on huvitatud keskkonnanõuetega kooskõlas oleva tehase rajamisest ning keskkonda kahjustavat tehast ei rajata.

Est-For Investi juhatuse liikme Margus Kohava sõnul on tehase planeerimisprotsessi kõige olulisem osa erinevad mõjuhindamised, uuringud ja eksperthinnangud. "Oleme algusest peale öelnud, et seda tehast ei saa teha isolatsioonis ega jõuga, vaid läbipaistvalt ja avatult eri osapooli kaasates ning kõiki tegureid kaaludes."

Enivronmental Paper Network (EPN) on 145 valitsusvälist organisatsiooni hõlmav ühendus. EPN-i pöördumist toetavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Balti Keskkonnafoorum, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik ja Nõmme Tee Selts.

Laadimine...Laadimine...