Kesklinna valitsus, politsei ja asumiseltsid püüavad koos suurendada turvalisust

"Meie jaoks on oluline viia piirkonnapolitseinikud ja asumiseltsid omavahel kokku," rääkis Kesklinna vanem Vladimir Svet. "Seetõttu kaasame oma linnaosa üritustele ka politseinikke, et kohalikel inimestel oleks võimalus nendega tutvuda ja vajadusel nõu või abi küsida."

Pilt: Kesklinna valitsus

Kesklinna valitsus, politsei ja asumiseltsid püüavad koos suurendada turvalisust

Toimetaja: Moonika Tuul

"Meie jaoks on oluline viia piirkonnapolitseinikud ja asumiseltsid omavahel kokku," rääkis Kesklinna vanem Vladimir Svet. "Seetõttu kaasame oma linnaosa üritustele ka politseinikke, et kohalikel inimestel oleks võimalus nendega tutvuda ja vajadusel nõu või abi küsida."

Kolmepoolse koostööleppe sisuliseks täitmiseks toimunud Tallinna Kesklinna asumiseltside, politsei ja linnaosa valitsuse esindajate arutelu keskteemaks oli turvalisus.

"Meie eesmärk kevadel koostöölepet sõlmides oli ja on endiselt parem avalik kord ning kogukondade turvatunne Kesklinnas," ütles linnaosa vanem Vladimir Svet. "Kaasaegne piirkonnapolitseinik suhtleb pidevalt kohalike elanikega, kasutades selleks erinevaid kanaleid, sealhulgas ka sotsiaalmeediat. Meie jaoks on oluline viia piirkonnapolitseinikud ja asumiseltsid omavahel kokku. Seetõttu kaasame oma linnaosa üritustele ka politseinikke, et kohalikel inimestel oleks võimalus nendega tutvuda ja vajadusel nõu või abi küsida."

Kohtumisel Bremeni tornis tegi linnaosa vanem kokkuvõtte sügisel tehtud ülevaatusest kesklinna parkide turvalisuse hindamiseks. Sveti sõnul asutakse lähiajal koostama süsteemset tegevuskava nii lähemas kui pikemas ajaperspektiivis, ennekõike aga eelolevaks aastaks, mil lahendatakse mõne pargi konkreetsed kujundus- või valgustusprobleemid.

Arutelul osalesid Kesklinna politseijaoskonna juhi Kaido Saarniidu ja uue piirkonnavanema Liisa Merekivi kõrval ka Kesklinna piirkonna- ja noorsoopolitseinikud. Asumiseltsidest olid oma esindajad saatnud Juhkentali, Kassisaba, Kadrioru, Luite ja Vanalinna selts. Kohtumine andis neile võimaluse tutvuda ka sügisest lisandunud uute politseitöötajatega.

Maikuus sõlmitud koostööleppe järgi kohustub politsei jagama asumiseltsidega teavet piirkonna turvalisusest ning korraldama selle suurendamiseks vajalikke tegevusi ja teavitust. Asumiseltsid edastavad omakorda politseile ja linnaosa valitsusele infot korrarikkumistest ja probleemidest turvalisusega. Selts kannab hoolt ka selle eest, et asumi elanikud oleksid teavitatud ja vajadusel kaasatud. 

Laadimine...Laadimine...