Kesklinnas muutub prügivedu odavamaks

Kesklinna jäätmeveo piirkonnas nr 9 rakendatakse alates 2. novembrist 2015. korraldatud jäätmevedu, mis muudab teenuse elanikele tunduvalt soodsamaks. "Põhja-Tallinnas on linna korraldatud jäätmevedu end igati õigustanud, sest kogu piirkond on muutunud puhtamaks ja teenus odavamaks," ütles  abilinnapea Arvo Sarapuu.

Pilt: Scanpix

Kesklinnas muutub prügivedu odavamaks

Kai Maran

Kesklinna jäätmeveo piirkonnas nr 9 rakendatakse alates 2. novembrist 2015. korraldatud jäätmevedu, mis muudab teenuse elanikele tunduvalt soodsamaks. "Põhja-Tallinnas on linna korraldatud jäätmevedu end igati õigustanud, sest kogu piirkond on muutunud puhtamaks ja teenus odavamaks," ütles  abilinnapea Arvo Sarapuu.

Tänu linna keskkonnaameti jäätmeveohankele odavnevad alates 1. novembrist kesklinnas prügiveo hinnad. "Hakkame ka kesklinnas rakendama Põhja-Tallinnaga sarnast süsteemi, kus jäätmeid veab linna hankekonkursil parima pakkumise teinud ettevõtja," ütles  abilinnapea Arvo Sarapuu. "Põhja-Tallinnas on linna korraldatud jäätmevedu end igati õigustanud, sest kogu piirkond on muutunud puhtamaks ja teenus odavamaks."

Alates 2. novembrist rakendub kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 korraldatud jäätmevedu, kus teenust hakkab pakkuma Tallinna Jäätmekeskus. Sarapuu sõnul on igal füüsilisel ja juriidilisel isikul kohustus  sõlmida jäätmete äraveoks uus leping hiljemalt 2. novembriks.

"Jäätmeveolepingu saab sõlmida kas jäätmekeskuses või interneti teel," sõnas Sarapuu. 

Parem kui vabaturg

Abilinnapea sõnul muudab linna korraldatud hange kesklinnas odavamaks nii segaolme- kui ka biojäätmete äraveo. "Kokkuvõttes läheb varasema vabaturuga võrreldes novembrist kesklinnas sorteeritud prügi äraveoteenus 40 protsenti odavamaks," ütles Sarapuu.

Biojäätmemahuti tühjendamine võib odavneda kuni poole võrra, mahuti käsitransport rohkem kui kaks korda. Vähenevad ka lisatasud mahutiväliste jäätmete äraveo eest. Paberi ja kartongi äravedu on aga  täiesti tasuta.

"Jäätmevedajad hakkavad kesklinna elanike prügi vedama ka senisest keskkonnasõbralikumalt," lausus Sarapuu. "Hanketingimused välistasid aegunud prügiveokite kasutuse. Eriti oluline on saada vanad õhku saastavad prügiautod välja tihedalt asustatud kesklinnast."

Heitgaasid puhastamisele

Sarapuu sõnul kasutavad uued prügiveokid moodsat Adblue heitgaaside puhastamise süsteemi. "Heitgaasid läbivad järelpõlemiskatalüsaatori ning seejärel võib tervist kahjustamata õhku sisse hingata isegi auto väljalasketoru juures," selgitas abilinnapea.
Kesklinna elanikele hakkavad teenust osutama hankel ühispakkumuse teinud Ragn Sells AS ja Linna Jäätmekäitlus OÜ.

Linna keskkonnaamet sõlmis riigihanke tulemusel jäätmeveopiirkonnas nr 9 jäätmete kogumiseks, konteinerite tühjendamiseks ning jäätmete äraveoks  lepingu ühispakkujatega OÜ Linna Jäätmekäitlus ja Ragn-Sells AS neljaks aastaks. Jäätmed võtab vastu, töötleb, taaskasutab ning kõrvaldab AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Seni kehtivad jäätmeveolepingud lõppevad 2. novembril

Kohustus sõlmida leping segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete ning paberi ja kartongi äraveoks on igal  juriidilisel ja füüsilisel isikul, kes on jäätmetekitaja või kelle valduses on jäätmed. 

Jäätmeveolepingu saab sõlmida iseteeninduskeskkonnas www.prugi.ee , kus saab tutvuda ka lepingu tüüptingimustega või täita lepingu taotluse vorm ja saata see aadressile info@prugi.ee. Samuti saab lepingu sõlmida Tallinna Jäätmekeskuse klienditeeninduses aadressil Sadama 17. Teenuste hinnakirjaga saab tutvuda veebilehel www.prugi.ee

Tallinna Jäätmekeskus tuletab meelde, et biolagunevate jäätmete ning paberi ja kartongijäätmete liigiti kogumine on kohustuslik. Jäätmevaldajal, kellel ei ole liigiti kogumiseks piisavas mahus või suuruses jäätmemahuteid, tuleb need rentida Tallinna Jäätmekeskuselt. Ka on võimalik konteinerit rentida seniselt teenusepakkujalt. 

 

 

Laadimine...Laadimine...