Kesklinnas rakendub korraldatud jäätmevedu

Alates 2. novembrist rakendub Tallinna Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 korraldatud jäätmevedu ning teenuse pakkujaks on Tallinna Jäätmekeskus. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on kohustus hiljemalt 2. novembriks sõlmida jäätmete äraveoks uus leping. 

Pilt: Tallinna Jäätmekeskus

Kesklinnas rakendub korraldatud jäätmevedu

Alates 2. novembrist rakendub Tallinna Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 korraldatud jäätmevedu ning teenuse pakkujaks on Tallinna Jäätmekeskus. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on kohustus hiljemalt 2. novembriks sõlmida jäätmete äraveoks uus leping. 

Käesoleva aasta 6. juulil sõlmis Tallinna Keskkonnaamet riigihanke tulemusel Kesklinna Jäätmeveopiirkonnas nr 9 jäätmete kogumiseks, konteinerite tühjendamiseks ning jäätmete äraveoks  lepingu ühispakkujatega OÜ Linna Jäätmekäitlus ja Ragn-Sells AS. Leping kehtib neli aastat. Jäätmed võtab vastu, töötleb, taaskasutab ning kõrvaldab AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Tallinna Jäätmekeskus alustab lepingute sõlmimisega 21. septembrist. Jäätmeveolepingu saab sõlmida iseteeninduskeskkonnas www.prugi.ee või täita lepingu taotluse vorm ja saata see aadressile info@prugi.ee. Ka saab lepingut sõlmida Tallinna Jäätmekeskuse klienditeeninduses, aadressil Sadama 17. Teenuste hinnakirja ning lepingu tüüptingimustega on võimalik tutvuda www.prugi.ee veebilehel. 

Kohustus sõlmida leping segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete ning paberi ja kartongi äraveoks on igal  juriidilisel ja füüsilisel isikul, kes on jäätmetekitaja või kelle valduses on jäätmed. Seni kehtivad jäätmeveolepingud lõppevad 2. novembril, mistõttu on edasise jäätmete tõrgeteta äraveo tagamiseks oluline uus leping sõlmida kindlasti enne 2. novembrit. Uue teenusepakkuja tulekuga muutub ka senine Kesklinna piirkonna jäätmeveologistika, mis on koostatud arvestusega, et soodustada oluliselt jäätmete liigiti kogumist.  

Tallinna Jäätmekeskus tuletab meelde, et biolagunevate jäätmete ning paberi ja kartongijäätmete liigiti kogumine on kohustuslik. Jäätmevaldajal, kellel ei ole liigiti kogumiseks piisavas mahus või suuruses jäätmemahuteid, tuleb need rentida Tallinna Jäätmekeskuselt. Ka on võimalik konteinerit rentida seniselt teenusepakkujalt. 

Korraldatud jäätmeveo rakendumine kesklinnas toob tarbijale teatud jäätmeliikide osas olulise hinnalanguse. Näiteks paber ja kartong veetakse ära tasuta.

Laadimine...Laadimine...