Kiik, Asser ja Klaas paluvad kliinikumi töötajatel säilitada rahu

Sotsiaalminister Tanel Kiik, Tartu Ülikooli (TÜ) rektor Toomas Asser ning Tartu linnapea ja kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas paluvad Klaasi ja kliinikumi juhi Priit Eelmäe lahkumist nõudvatel kliinikumi töötajatel säilitada töörahu.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Kiik, Asser ja Klaas paluvad kliinikumi töötajatel säilitada rahu

Toimetaja: Toomas Raag

Sotsiaalminister Tanel Kiik, Tartu Ülikooli (TÜ) rektor Toomas Asser ning Tartu linnapea ja kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas paluvad Klaasi ja kliinikumi juhi Priit Eelmäe lahkumist nõudvatel kliinikumi töötajatel säilitada töörahu.

"TÜ Kliinikumi osade kliinikute juhid on täna varahommikul avaldanud meedias pöördumise, kus rünnatakse kliinikumi nõukogu ja taotletakse kliinikumi nõukogu esimehe tagasiastumist," seisab teisipäeval Kiige, Asseri ja Klaasi BNS-ile saadetud ühisavalduses. "Samas pöördumises korratakse ka kliinikumi juhatuse esimehe tagasiastumise nõudmist."

"Kliinikumi asutajate esindajad on sellest pöördumisest lugenud vaid meedia vahendusel, meile pöördumist saadetud ei ole," märgivad nad. "Kliinikumi nõukogu mõistab tekkinud juhtimiskriisi tõsidust ja on astunud väga konkreetseid samme olukorra lahendamiseks. Kliinikumi asutajate – Tartu Ülikooli, Tartu linna ja riigi – esindajad ja nõukogu on kohtunud kliinikute juhtidega. Kliinikumi nõukogu moodustas reedel, 31. jaanuaril kliinikumi struktuuri- ja juhtimisreformi läbi viimiseks töörühma, mida juhib nõukogu liige, Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil. Erinevaid osapooli ja kompetentse esindav töörühm koguneb reedel, 7. veebruaril. Nõukogu jaoks on oluline muutused ette valmistada ja ellu viia kaasavalt. Seetõttu on kliinikute juhid kutsutud struktuuri- ja juhtimisreformi arutama 13. veebruaril Tartu Ülikooli senati saali. Meil on väga kahju, et osa juhte on enne seda kohtumist valinud koostöö asemel avaliku rünnaku."

Kiige, Asseri ja Klaasi kinnitusel otsib nõukogu tasakaalukalt ja ülikoolihaigla põhitegevusi toetavalt lahendusi kavandatud muutuste rakendamiseks.

"Konkreetseid kauaoodatud samme Tartu Ülikooli Kliinikumis reformide jätkamiseks on ka nõukogu eesotsas oma esimehega astunud. Vastandusi otsivate avaldustega ei ole võimalik arendada koostööd," märgivad nad.

"Palume kliinikumi töötajatel säilitada töörahu, et raviasutuses oleks võimalik keskenduda oma põhitööle. Nõukogu tegeleb aktiivselt lahenduste leidmisega. Keskendume Eesti ainukese ülikoolihaigla tugevdamisele, mitte lammutamisele. See on meie kõigi ühine roll ja vastutus," märgivad Kiik, Asser ja Klaas ühisavalduses.

Laadimine...Laadimine...