Kiik: teisest pensionisambast võiks välja võtta kuni kolmandiku

Sotsiaalministeerium tegi rahandusministeeriumile ettepaneku täiendada pensionireformi eelnõu nii, et võimaldada teisest sambast enne pensioniiga välja võtta vaid kolmandiku sinna kogutud rahast või maksta vara täies ulatuses välja 10 aastat enne pensioniiga.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Kiik: teisest pensionisambast võiks välja võtta kuni kolmandiku

Toimetaja: Toomas Raag

Sotsiaalministeerium tegi rahandusministeeriumile ettepaneku täiendada pensionireformi eelnõu nii, et võimaldada teisest sambast enne pensioniiga välja võtta vaid kolmandiku sinna kogutud rahast või maksta vara täies ulatuses välja 10 aastat enne pensioniiga.

Sotsiaalministeerium juhib tähelepanu, et kogumispensionist kolmandiku moodustab inimese enda panus ja kaks kolmandikku riigi poolt sotsiaalmaksu arvelt lisatav osa. Sotsiaalmaks on ette nähtud üksnes pensionikindlustuse ja ravikindlustusega seotud kulutusteks.

"Kooskõlastamisel oleva eelnõuga võimaldatakse inimestel kasutada riigi poolt sotsiaalmaksu arvelt panustatavat osa ka teistel eesmärkidel. Seetõttu teeme ettepaneku muuta eelnõu nii, et enne pensioniiga oleks võimalik võtta teisest sambast välja vaid kolmandiku varast ehk kogumispensioni maksele vastava osa. Ülejäänud kaks kolmandikku  võiks saada suunata pensioni investeerimiskontole või jätta senisesse pensionifondi," märkis sotsiaalminister Tanel Kiik ettepanekus.

Selline lahendus aitaks Kiige sõnul vältida ainult esimeses sambas olevate ja nii esimeses kui teises sambas olevate inimeste ebavõrdse kohtlemise kahtlust.

"Alternatiivina võiks kaaluda regulatsiooni, mille kohaselt saavad inimesed esitada avalduse kogutud vara täies ulatuses (2 protsenti + 4 protsenti) väljamaksmiseks 10 aastat enne pensioniiga. Sarnast põhimõtet rakendas kogumispensioni reformi aruteludes eeskujuks toodud Ühendkuningriik, kus kogumispensioni väljamaksed on võimalikud alates 55. eluaastast," märkis Kiik.

Ühtlasi tegi sotsiaalminister ettepaneku võimaldada teisest sambast lahkunud inimesel pensionisambaga taasliituda varasemalt kui 10 aasta pärast, nagu praegune eelnõu ette näeb.

Sotsiaalministri sõnul vähendab 10 aasta piirang inimese võimalust riigi toel pensionieaks säästa. "Kui inimene soovib mõne elusündmuse tõttu teise samba sissemaksetest lühikeseks ajaks nii-öelda maksepuhkust, peab ta loobuma võimalusest teha sissemakseid 10 aastaks. Selle piirangu eesmärki ei ole eelnõu seletuskirjas selgitatud. Samuti ei lepitud selles kokku eelnõu koostamisele eelnenud Vabariigi Valitsuse aruteludes."

Laadimine...Laadimine...