Koda: maksuandmete avaldamise sagedust ei ole mõistlik muuta

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul ei ole mõistlik muuta maksuandmete avaldamise sagedust ühelt korralt kvartalis ühele korrale kuus, kuid keskmise palga valdkonniti avalikustamine loob avatust.

Pilt: Scanpix

Koda: maksuandmete avaldamise sagedust ei ole mõistlik muuta

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul ei ole mõistlik muuta maksuandmete avaldamise sagedust ühelt korralt kvartalis ühele korrale kuus, kuid keskmise palga valdkonniti avalikustamine loob avatust.

Muudatustega tõuseks koja hinnangul nii maksuhalduri kui ka ettevõtjate halduskoormus ning maksuandmed hakkaksid kajastama mitteolulisi igakuiseid kõikumisi, vahendas BNS koja vastuseid maksu- ja tolliameti (MTA) ettepanekutele.

Ettevõtjate teatel võib küll andmete sagedane avaldamine omada positiivset mõju konkurentsile, kuid avalikustatud andmed sisaldavad enamasti ärisaladusi ja detailne info võib anda ära konkurentsieelise. Ühtlasi märgib koda, et analoogseid andmeid ei ole võimalik saada mujal maailmas ning see võib anda suurema eelise turule sisenevatele välismaa ettevõtetele.

Ühtlasi ei ole koja hinnangul tarvis muuta töötajate arvu avalikustamise korda, kuna sellega ei vähene risk, et avalikustatud töötajate arvu alusel leitud keskmine palk ei anna õiget tulemust.

Ettevõtjate hinnangul loob keskmise palga avalikustamine valdkonniti avatust ning see võib vähendada osaliselt ka ümbrikupalkade maksjaid. Koda leiab, et ametikohapõhise keskmise palga avalikustamine võiks toimuda valdkonna ja piirkonna lõikes, kuna sellise lähenemisega ei kahjustataks ühegi konkreetse ettevõtja ärisaladust aga samas võimaldatakse suurem avatus.

Ettevõtjad leiavad, et MTA-l võiks olla piiratud ulatuses olla õigus avalikustada infot rikkumise tuvastamisega lõppenud maksumenetluste kohta, kuid andmed ei tohiks sisaldada ärisaladust ning andmete päringu esitajal peaks olema õigustatud huvi andmete vastu, et vältida andmete valesti tõlgendamist. Samuti ei peaks avaldama infot juhul, kui ettevõtja on vabatahtlikult korrigeerinud maksumenetluses tuvastatud vead, toetades nii parema maksukultuuri arengut.

Töötamise registriga seotud rikkumiste puhul, kui ettevõtja ei ole töötajat sisestanud töötamise registrisse ja ei ole maksnud tema pealt tööjõu makse, võiks ettevõtjate hinnangul MTA-l olla õigus avalikustada selle ettevõtte info. Kuid k

Laadimine...Laadimine...