Kogu Tallinn ühes kohas

Tallinn  osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine", mille eesmärgiks on koondada kogu ligipääsetavusega seotud informatsioon ühte internetikeskkonda, kus see oleks kasutajale kiirelt kättesaadav.

Pilt: Scanpix

Kogu Tallinn ühes kohas

Toimetaja: Vesta Reest

Tallinn  osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine", mille eesmärgiks on koondada kogu ligipääsetavusega seotud informatsioon ühte internetikeskkonda, kus see oleks kasutajale kiirelt kättesaadav.

Enne projekti käivitamist viidi läbi eeluuring, kus osalesid erinevate sihtgruppide esindajad, näiteks Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti pimedate liit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, Käo Tugikeskus, Tallinna Vaimse Tervise keskus ja teised.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on projektiga loodav infosüsteem väga vajalik, sest hetkel puudub ühine ligipääsetavust kajastav andmebaas elanikele.

"Selle infosüsteemi peamine eesmärk on soodustada erinevatesse sihtrühmadesse kuuluvate inimeste liikuvust, sealhulgas eakad, puuetega inimesed ja lastega perekonnad, aga ka sise- ja välisturistid. Loodavas infosüsteemis hakatakse pakkuma teavet nii erinevate riigiametite- ja tervishoiuasutuste ligipääsetavuse kohta kui ka aktiivsete liikumisvõimaluste kohta, näiteks infot ratastooliga läbitavate matkaradade kohta," selgitas Beškina.

"Infosüsteemi loomine toetab puuetega inimeste toimetulekut ja aktiivsust ning on suureks abiks neile, kes tulenevalt ajutisest tervisehäirest vms. võivad vajada oma igapäevaseks toimetulekuks ligipääsetavuse alast infot."

Nii peaks infosüsteem võimaldama planeerida kaardirakenduses ligipääsetavat teekonda väli- ja sisetingimustes, mis võiks olla kasutajale ka virtuaalselt nähtav. Infosüsteemis avaldatakse infot üldkasutatavate ehitiste ja liikumisteede ligipääsetavuse kohta objekti põhiselt. Ühtlasi luuakse infosüsteemis võimalus anda tagasisidet liikumispiirangutest ja takistustest.

Ligipääsetavuse infosüsteem hakkab olema töövahend ligipääsetavuse hindamise ja analüüsimise jaoks. Lisaks saab süsteemis levitada ka ligipääsetavuse alaseid juhendeid ja infomaterjale, mis aitavad tõsta ehitiste arendajate, projekteerijate, sisedisainerite, ehitajate jt. ligipääsetavuse alaseid teadmisi.

Projektis osalemine otsustati Tallinna linnavolikogus.

Laadimine...Laadimine...