Kohtutäiturid soovivad elatisvõlglased jõulisemalt pihtide vahele võtta

"Kohtutäiturite eesmärk on anda igale Eesti  lapsele talle kuuluv elatis, mille kohus on vanemalt välja nõudnud. Võlgnike õiguste kitsendamine toob tulu nii lastele, kes vajavad elatist, kuid ka kõigile teistele, kellele ollakse pahatahtlikult võlgu," rääkis kohtutäitur Arvi Pink.

Pilt: Scanpix

Kohtutäiturid soovivad elatisvõlglased jõulisemalt pihtide vahele võtta

"Kohtutäiturite eesmärk on anda igale Eesti  lapsele talle kuuluv elatis, mille kohus on vanemalt välja nõudnud. Võlgnike õiguste kitsendamine toob tulu nii lastele, kes vajavad elatist, kuid ka kõigile teistele, kellele ollakse pahatahtlikult võlgu," rääkis kohtutäitur Arvi Pink.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda toetab justiitsministri pöördumist, mille eesmärk on senisest jõulisemalt sundida elatisvõlgasi enda kohustusi täitma.

Justiitsminister Urmas Reinslau ütles reedeses pöördumises, et valitsus on võtnud oma südameasjaks parendada ühe vanemaga elavate laste elu ja tagada ka neile lastele piisav majanduslik heaolu. "Selle aasta märtsis jõustus rida muudatusi, mis teevad elatisvõlgnike elu keerulisemaks, kuid lisaks oleme välja töötanud veel uue meetmete paketi, mis kehtestab täiendavad piirangud," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. "Osa muudatusi kehtivad kõigi võlgnike mitte ainult elatisvõlgnike suhtes. Nendeks on muudatused, mis tõhustavad võlgnike sõidukite kättesaamist, võlgniku palga suuruse otsustamist ning võlgniku konto vaatamist," tõi minister välja.

 "Kohtutäiturite eesmärk on anda igale Eesti  lapsele talle kuuluv elatis, mille kohus on vanemalt välja nõudnud. Toetame igati ministri ettepanekuid suurendada kohtutäiturite volituspiire, et elatisvõlglane enda kohustusi täidaks," ütles kohtutäitur Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindaja, kohtutäitur Arvi Pink.

Ministeeriumi poolt avaldatud ettepanekus on esimese meetmena toodud võlgniku töötasu suuruse hindamine kohtutäituri poolt. Kohtutäitur Arvi Pink rõhutab, et praktikas on kohtutäituritel olemas võimalus tuletada elatisvõlglaste reaalsissetuleku suurusjärk. Täna on kohtutäituri ainus viis tööandjate survestamiseks esitada Maksu- ja Tolliametile kahtlustus ümbrikupalga maksmises, mida amet jõudluse piires menetleb. Muudatus annab kohtutäiturile suuremad volitused, nii saab täitur teha ettekirjutuse ja tööandja peab selle alusel maksma tööjõumaksud riigile. "See muudatus teeb ümbrikupalga maksmise tööandajale mõttetuks ja ebamugavaks," selgitas Pink.

Teise meetmena toob minister välja võlgniku sõiduki ja muu liiklusregistrisse kohustuslikus korras registreeritava vara arestimist, mida saab teha koostöös politseiga ja kolmandate isikutega, kellel on teavet võlgniku sõiduki asukoha kohta. "Koostöös politseiga saaksime mastaapselt suurenda võimalust sõiduki asukoht kindlaks teha ja seeläbi täitemenetlust edukalt läbi viia," ütles Arvi Pink.

Ministri poolt toodud ettepanekustes on kohtutäituritele senisest parem ligipääs pangakonto monitoorimiseks. "Täna on võlgniku pangakonto kontrollimine pikk ja aeganõudev protsess, mis jätab võlgnikule suurema tegevusvabaduse maksmisest kõrvale hiilida. Parem ligipääs lõikab selle võimaluse olematuks," sõnas kohtutäitur Arvi Pink.

Kohtutäiturid loodavad, et algatatud ideed jõuavad peatselt seadusloomesse. Kuigi fookus on selgelt laste vajaduste kaitsel on muudatused määravad kogu täitemenetluste paremaks ja efektiivsemaks toimimiseks. "Täitemenetlust puudutav seadusandlus peab muutuma, et olla vastavuses ühiskonnas toimuvaga. Võlgnike õiguste kitsendamine toob tulu nii lastele, kes vajavad elatist, kuid ka kõigile teistele, kellele ollakse pahatahtlikult võlgu," lisas Pink.

Tallinnas, Narva mnt 7D büroos tegutsev  kohtutäitur Arvi Pink on enda kahekümne aastase praktika jooksul läbi viinud enam kui 60 000 täitemenetlust.

Laadimine...Laadimine...