Kohus keelas paralleelvalimiste korraldamise

Kui Koeru vald otsustas juunis minna sügisel kohalike omavalitsuste volikogude valimistele vastu praeguse haldusjaotuse järgi ja hakata valima Koeru vallavolikogu, siis nii Tallinna halduskohus kui ka Tallinna ringkonnakohus leiavad, et vallal pole õigust paralleelvalimisi korraldada.

Pilt: Scanpix

Kohus keelas paralleelvalimiste korraldamise (1)

Kui Koeru vald otsustas juunis minna sügisel kohalike omavalitsuste volikogude valimistele vastu praeguse haldusjaotuse järgi ja hakata valima Koeru vallavolikogu, siis nii Tallinna halduskohus kui ka Tallinna ringkonnakohus leiavad, et vallal pole õigust paralleelvalimisi korraldada.

Koeru vallavolikogu otsustas 21. juunil lähtuda 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimisel olemasolevast haldusjaotusest ning valida Koeru vallavolikogu. Otsusega määrati volikogu liikmete arv, moodustati valimisringkond, jaotati mandaadid ning moodustati valla valimiskomisjon. Sealjuures eiras Koeru vallavolikogu tõsiasja, et valitsus otsustas 22. juuni määrusega moodustada Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise teel uue haldusüksuse, mille nimeks määrati Järva vald, vahendas BNS.

19. juulil algatas Järva maavanem Koeru vallavolikogu otsuse osas haldusjärelevalve ning pöördus Tallinna halduskohtusse valla otsuse tühistamiseks. Ühtlasi esitas maavanem esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus peatada otsuse vaidlusaluse otsuse kehtivus. Taotluse kohaselt oli esialgse õiguskaitse kohaldamine vajalik avalikes huvides, et tagada volikogu valimiste nõuetekohane korraldamine tulevase Järva valla territooriumil.

Tallinna halduskohus rakendaski oma 9. augusti määrusega esialgset õiguskaitset osaliselt, keelates Koeru vallal Koeru vallavolikogu 21. juuni otsuse alusel toimingute, sealhulgas valimistoimingute tegemise.

Selle määruse vaidlustas Tallinna ringkonnakohtus Koeru vallavolikogu, kuid jäi teise astme kohtus kaotajaks. Nimelt leidis Tallinna ringkonnakohus oma neljapäevases lahendis, et halduskohtu määrus tuleb jätta jõusse. "Koeru valla eesmärk vältida ühinemist Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi vallaga saab olla saavutatav alles pärast seda, kui rahuldatakse nende taotlus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas. Seetõttu võis halduskohus kohaldada esialgse õiguskaitse abinõu, mis poolte vahelise vaidluse Koeru Vallavolikogu 21. juuni otsuse üle sisuliselt ette ära otsustab ning oli põhjendatud keelata vallal valimistoimingute tegemine kõrvuti maavanemaga," leidis ringkonnakohus.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...