Kohus: Kroonika peab Erika Salumäele maksma 9500 eurot

Kohus rahuldas osaliselt olümpiavõitja Erika Salumäe hagi ajakirja Kroonika vastu ning ajakirjal tuleb Salumäele tasuda kokku 9500 eurot.Salumäe nõudis Koroonikat välja andvalt Ekspress Meedialt ebaõigete andmete ümberlükkamist ja isiklike õiguste rikkumise lõpetamist.

Pilt: Scanpix
Eesti

Kohus: Kroonika peab Erika Salumäele maksma 9500 eurot

Toimetaja: Kairi Ervald

Kohus rahuldas osaliselt olümpiavõitja Erika Salumäe hagi ajakirja Kroonika vastu ning ajakirjal tuleb Salumäele tasuda kokku 9500 eurot.Salumäe nõudis Koroonikat välja andvalt Ekspress Meedialt ebaõigete andmete ümberlükkamist ja isiklike õiguste rikkumise lõpetamist.

Kohus rahuldas osaliselt olümpiavõitja Erika Salumäe hagi ajakirja Kroonika vastu ning ajakirjal tuleb Salumäele tasuda kokku 9500 eurot, kirjutab Postimehe võrguväljaanne, vahendas BNS Postimehe võrguväljaannet.

Salumäe esitas hagi 15. juulil 2016. aastal Kroonikas ilmunud artikli peale, mis räägib sellest, kuidas ta oma tütre pulmas ei käinud. Muu hulgas räägib artikkel veel sellest, kuidas Salumäe tütar loobus oma senisest nimest Sirli ning võttis endale uueks nimeks Shanti Grand Uustalu.

Salumäe advokaadi Arsi Paveltsi sõnul tegi Harju maakohus 29. oktoobril otsuse, millega tuvastas, et Kroonika on avaldanud Erika Salumäe kohta korduvalt alusetult ja suures ulatuses alatuid, kahjustavaid ning solvavaid väiteid ja hinnanguid. "Kohus tuvastas, et kõik Kroonikas avaldatud Erika Salumäed halvustavad ja solvavad väited ning hinnangud on ebaõiged ja nende esitamiseks puudub igasugune alus,"  sõnas Pavelts.

Salumäe nõudis hagis ümberlükkamist väitele, nagu oleks tütre pulmas mitteosalemise põhjuseks alkoholilembus. Selle kohus ka rahuldas ning ebaõigete väidete ümberlükkamiseks tuleb Kroonikal avaldada õiend ühes selgitusega, et Kroonika on esitanud Erika Salumäe kohta ebaõigeid ja tõele mittevastavaid väiteid.

Kohtuotsuse järgi tuleb Kroonikal eemaldada veebist ja sotsiaalmeediast ka artiklid pealkirjadega: "Kuhu kadus emaarmastus?"; "Erika Salumäe on läinud konflikti ja teinud haiget peaaegu kõikidele inimestele, kes on pikka aega tema kõrval olnud"; "Erika Salumäe on inimestest teerulliga üle sõitnud"; "See, kus Sirli praegu endaga on, on tema ema tegemata töö".

Salumäe esindaja sõnul leidis kohus, et Kroonika rikub Salumäe õigusi ning esitab Salumäe kohta ebaõigeid väiteid juba mitmendat korda, mis õigustab Kroonika suhtes kõrgendatud vastutuse kohaldamist. "Samuti tuvastas kohus, et Kroonika tegevus Erika Salumäe kohta ebaõigete väidete ja hinnangute avaldamisel on olnud kantud üksnes omakasupüüdlikest motiividest, mille eesmärgiks on saada Erika Salumäe arvelt Kroonikale kui kõmuajakirjale turundust, tähelepanu ning kasvatada ajakirja müüginumbreid," rääkis Salumäe advokaat.

Ühtlasi tuleb Kroonikal hüvitada Salumäele mittevaraline kahju summas 7000 eurot, samuti nimetatud artikli avaldamisega teenitud tulu 2500 euro ulatuses.

Arsi Pavelts ütles Postimehele, et olümpiavõitja on algusest peale pooldanud asja rahulikku ja kohtuvälist lahendamist, pakkudes Kroonikale korduvalt võimalust lükata avaldatud ebaõiged väited ja hinnangud vabatahtlikult ümber. "Kuna sellest Kroonika keeldus, puudus Erika Salumäel muu võimalus oma õiguste ja hea nime kaitseks, kui pöörduda kohtusse,"rääkis Pavelts. 

"Ka kohtumenetluse ajal on Erika Salumäe korduvalt pakkunud asja kokkuleppel lõpetamist ning Kroonika poolt ebaõigete väidete ja hinnangute vabatahtlikku ümberlükkamist, kuid sellest Kroonika keeldus, sest polnud nõus hüvitama Erika Salumäele kohtusse pöördumisega seotud kulutusi," lisas advokaat.

Kas Kroonika kavatseb otsuse edasi kaevata, pole teada, sest Kroonika peatoimetaja Krista Lensin ei soovinud hetkel teemat kommenteerida. "Olen teadlik, et hagi rahuldati, kuid kuna otsus ei ole veel jõustunud, vastan siis kui asi ametlik," ütlse Lensin. 

Laadimine...Laadimine...