Kohus lubas Paljassaare tee hoiupaigas koeri hoida

Tallinna ringkonnakohus otsustas oma määrusega lubada Tallinna linnal Paljassaare tee 85 asuvas hoiupaigas koeri hoida, sest ei leia, et koerte haukumine tõuseb üle lubatud piiri.

Pilt: Scanpix

Kohus lubas Paljassaare tee hoiupaigas koeri hoida

Tallinna ringkonnakohus otsustas oma määrusega lubada Tallinna linnal Paljassaare tee 85 asuvas hoiupaigas koeri hoida, sest ei leia, et koerte haukumine tõuseb üle lubatud piiri.

Tallinna halduskohus keelas esialgse õiguskaitse korras 1. juuli 2016 määrusega Tallinna linnal koerte majutamise Paljassaare varjupaigas, aga Tallinna ringkonnakohus tegi 11. oktoobril määruse, millega tühistas Tallinna halduskohtu poolt kohaldatud esialgse õiguskaitse, teatas Tallinna linnavalitsuse pressiteenistus. Kokkuvõttes pidas ringkonnakohus avalikku huvi koerte majutamiseks Paljassaare tee 85 varjupaika piisavalt kaalukaks, et lubada seda teha juba kohtumenetluse ajal.

17. juunil saatsid kohalikud elanikud ja seltsingu Paljassaare Kaitseks liikmed Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuule seoses lemmikloomade varjupaiga ehitamisega avaliku kirja, millele olid alla kirjutanud Andrus Taal, Aare Harak, Heino Kinsiveer, Aleksei Vetrennikov ja Roland Gumbälis. Avalikus kirjas tõid allakirjutanud välja eelkõige müraprobleemi. "Meie kirja mõte on öelda Teile ja avalikkusele, et Tallinna kodutute koerte varjupaiga uus asukoht aadressil Paljassaare tee 85 on selleks täiesti sobimatu ning protsess, kuidas seda on rajatud, ei vasta heale tavale – ei arvestata kohalike elanikega, kogukonnaga laiemalt ega inimestega, kes randa jalutades või sinna rattaga sõites peavad läbima haukumise müra kadalipu," seisis Sarapuule saadetud kirjas.

"Meie jaoks on kõige suurem probleem müra – kõrvulukustav alaline haukumine, mille reaalset valjust oleme tänase varjupaiga värava taga käinud testimas. See on muljetavaldavalt häiriv," kirjutasid Seltsingu Paljassaare Kaitseks liikmed. "Meie hinnangul tuleb uus varjupaik kolida kindlasti ja kohe Paljassaare tee 85 asukohast mujale, selleks sobivasse kohta. Tallinna rannajoon selleks kindlasti ei sobi, on häiriv elanikele ja rannakülastajatele-turistidele ning ei arvesta keskkonnaga."

Ringkonnakohus leidis siiski 11. oktoobril, et on ebausutav, et siseruumides peetavate koerte haukumine võiks olla sedavõrd vali, et tuua kaasa kaebajate hooneteni leviva müra lubamatult kõrge tasemel. Eelmise aasta statistika näitab, et varjupaigas viibib keskmiselt 14 koera, kellest neli on alla ühe aasta vanused. Kuivõrd varjupaigas on 26 siseboksi, on ilmne, et kõiki koeri ei peeta õues.

Tallinna linn peab tagama, et varjupaigast lähtuv müra jääb lubatud taseme piiridesse. Selleks on võimalik koeri vajadusel paigutada nii, et nende haukumise negatiivsed mõjud oleksid minimaalsed. Koertega jalutamist varjupaigas asuval jalutusplatsil ja läheduses paikneval looduslikul alal on võimalik korraldada nii, et koerte haukumine ei võimendu ja on ümbruskonna elanikele kõige väiksema mõjuga. Väliaedikutes peetavaid koeri on võimalik paigutada selliselt, et nad ei asu lähestikku või kõrvuti asetsevates boksides.

Ringkonnakohus arvestas esialgse õiguskaitse määruse tühistamisel ka koerte ja nende omanike huvidega. Kui koeraomanik ei tulnud oma koerale koheselt varjupaika järgi, tähendas see siiamaani seda, et koer transporditi mõnda teise Varjupaikade MTÜ opereeritavasse varjupaika Pärnus või Rakveres. Pikk transport võis avaldada negatiivset mõju nii koertele kui ka nende omanikele, kes pidid ootama kuni nende koer tagasi Tallinnasse transporditakse.

Laadimine...Laadimine...