Kohus mõistis Tartu vallavanema süüdi

"Kuigi jätkuva kuriteona omastatud kütusekogused ja neile vastavad summad ei ole suured, on Aivar Soop enda käitumisega kahjustanud valla tippametniku mainet ja autoriteeti, diskrediteerides sellega ka teiste tippvallaametnike mainet ja usaldusväärsust," ütles kohtunik Heli Sillaots

Pilt: Scanpix

Kohus mõistis Tartu vallavanema süüdi

"Kuigi jätkuva kuriteona omastatud kütusekogused ja neile vastavad summad ei ole suured, on Aivar Soop enda käitumisega kahjustanud valla tippametniku mainet ja autoriteeti, diskrediteerides sellega ka teiste tippvallaametnike mainet ja usaldusväärsust," ütles kohtunik Heli Sillaots

Tartu maakohus mõistis Tartu vallavanema Aivar Soopi süüdi toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses ja omastamises ametiisikuna ning mõistis talle üheaastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga, vahendas BNS.

Karistuse hulka arvatakse eelvangistuses juba kantud üks päev. Lisakaristusena ei tohi Soop kolmapäevase otsuse järgi töötada kolme aasta jooksul avaliku ülesande täitmist nõudval ametikohal. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema tänase otsuse jõustumisest.

Menetluskuludena tuleb Soopil tasuda 705 eurot. Kuigi Tartu vald ei ole kriminaalasjas kannatanuna tsiviilhagi esitanud, mõistis kohus Soopilt riigi kasuks välja 54 115 eurot, mis jäi vallal Soopi käitumise tulemusena tagasi saamata.

Kohus leidis, et Soopile esitatud süüdistused on tõendatud. "Vallavanema staatus ja maine on saanud tugevalt kahjustada. Kuigi jätkuva kuriteona omastatud kütusekogused ja neile vastavad summad ei ole suured, on Aivar Soop enda käitumisega kahjustanud valla tippametniku mainet ja autoriteeti, diskrediteerides sellega ka teiste tippvallaametnike mainet ja usaldusväärsust," ütles kohtunik Heli Sillaots kohtusaalis otsust selgitades.

Kohus ei pidanud põhjendatuks karistada Soopi kergemal viisil ehk rahalise karistusega ning mõistis talle vangistuse. Kuna süüdistatav on varem karistamata, mõistis kohus vangistuse tingimisi. Soop ei ole ennast talle esitatud süüdistustes süüdi tunnistanud, vaid on oma käitumist õigustanud. Seetõttu on kohtu hinnangul põhjendatud talle ka lisakaristuse mõistmine.

Eelnevalt oli Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss nõudnud Soopile rahalist karistus summas 25 964 eurot. Lisakaristusena taotles prokurör kohaldada Soopile keeldu töötada avalikku ülesande täitmist nõudval ametikohal. Soopi kaitsja vandeadvokaat Urmas Kõrgesaar palus oma kaitsealune õigeks mõista. Enda õigeksmõistmist palus Soop ka oma viimases sõnas.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi sõlmis Aivar Soop ajavahemikus 2013 kuni 2015 tehinguid sihtasutusega Emajõe Jõeriik, mille nõukogu liige ta ise on. Selliste tehingutega võttis ta Tartu vallale enam kui 100 000 euro eest rahalisi kohustusi Emajõe Jõeriigi huvides. Lisaks süüdistab prokuratuur Soopi selles, et aastail 2013 ja 2014 tankis ta oma isiklikku sõiduautosse ja kanistritesse ebaseaduslikult rohkem kui 200 euro eest talle Tartu valla usaldatud kütust.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püssi sõnul on prokuratuur Aivar Soopile mõistetud karistusega rahul. "Märkimist väärib ka see, et kohus rahuldas prokuratuuri taotluse kohaldada lisakaristusena kolmeaastast keeldu töötada avaliku ülesande täitmist nõudval ametikohal. Lisaks on kahetsusväärne, et nii kaua Tartu valla juhtival ametikohal töötanud ametiisik kinnitas kohtule, et on vaid põgusalt korruptsioonivastase seadusega tutvunud," ütles prokurör ning lisas, et seda ei saa endale ükski juhtival ametikohal töötav ametnik lubada.

"Vallavanemal lasub kohustus tegutseda valla huvidest lähtuvalt. Valla huvides on valla eelarveliste vahendite kasutamine kõige otstarbekamal ja mõistlikumal viisil. Oma rolli tõttu ühiskonnas peab vallavanem omama kõrgeid väärtushinnanguid ja olema võimeline aru saama oma tegude tähendusest ja tagajärgedest, samuti oma tegude eest vastutust kandma" lisas Püss.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 16. novembril.

Kriminaalasja kohtueelse menetluse viis läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Laadimine...Laadimine...