Kohus rahuldas osaliselt M.V.Wooli esialgse õiguskaitse taotluse

M.V.Woolil on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et kaubad on originaalpakendis ning et samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V. Wooli tooteid, mille osas on kahtlus, et nad on saastunud listeeriabakteriga.

Pilt: Scanpix
Kohus

Kohus rahuldas osaliselt M.V.Wooli esialgse õiguskaitse taotluse

Toimetaja: Sandra Lepik

M.V.Woolil on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et kaubad on originaalpakendis ning et samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V. Wooli tooteid, mille osas on kahtlus, et nad on saastunud listeeriabakteriga.

Tallinna halduskohus rahuldas täna kalatööstuse M.V.Wool esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt, vahendas BNS. 

Halduskohus leidis menetlusosaliste seisukohti esialgse õiguskaitse kohaldamise osas analüüsides, et M.V.Wooli suhtes tehtud veterinaar- ja toiduameti (VTA) ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud.

Kohus rahuldas M.V Wooli taotluse vaid osas, mis puudutab M.V.Wooli lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Kohtu hinnangul on antud olukorras kaalukam rahvatervise kaitse vajadus, eriti arvestades asjaolu, et kaebaja ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub.

Sisseostetud pakendatud tooraine osas otsustas kohus kohaldada tingimuslikku õiguskaitset. See tähendab, et M.V.Woolil on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et kaubad on originaalpakendis, ning et samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V. Wooli tooteid, mille osas on kahtlus, et nad on saastunud listeeriabakteriga.

Kohtu hinnangul on rahvatervise kaitse olulisim

Kauba väljavedu peab toimuma VTA kontrolli all ning VTA-l peab olema võimalik kontrollida kauba ohutust. Nende meetmete eesmärk on tagada, et ettevõtte laost väljuksid ainult need tooted, mis ei ole liikunud toorainelaost/sügavkülmkambrist ettevõtte teistesse ruumidesse ja mille puhul ei ole põhjust eeldada nende võimalikku saastumist listeeriatüvega ST1247. Muus osas jättis kohus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.

Mis puudutab õiguskaitse meetmena M.V.Wooli tegevuse osalist jätkamist või tegevuse peatamise edasilükkamist, siis leidis kohus, et see ei ole õigustatud. Kohus selgitas, et VTA ettekirjutuse läbiv seisukoht on, et kaebaja tegevuse jätkamise korral ettekirjutuses toodud tegevuskohtade osas on olemas oht rahva tervisele.

Seega kaalub käesoleval juhul rahva tervise kaitse üles kaebaja huvi majandustegevuse jätkamiseks ning seega ei saa ka ajutiselt tegevuse jätkamist lubada. Samuti ei ole kohtu hinnangul piisavalt veenvad seisukohad selles osas, et tehaste sees oleks täielikult erinevate tegevuste osas välistatud ristsaastumine.

Kohus rõhutas, et esialgse õiguskaitse kohaldamisel ei otsustata lõplikult põhikohtuasja tulemuse üle ehk ettekirjutuses toodud asjaolude tõendatuse ja ettekirjutuses õiguspärasuse üle. Tegemist on üksnes ajutise otsustusega, mis kehtib kohtuvaidluse lõpuni.

Lisaks võttis kohus tehtud määrusega kaebuse menetlusse ning määras selle läbivaatamisele suulises menetluses. Kohtuistung toimub 16. detsembril.

Määruse peale on võimalik osaliselt esitada määruskaebus Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.

vähemalt kuni käesoleva nädala lõpuni Harku ja Vihterpalu tehaste süvapuhastust

VTA: Oktoobris leitud listeeriabakter pärineb ohtlikust tüvest ST1247

VTA võttis 23. oktoobril kalatootja M.V.Wooli Harku tehasest ning 30. novembril M.V.Wooli Vihterpalu tehasest proovid ning tuvastas tehastes listeeriabakteri. Proovid võeti pärast ettevõtte poolt teostatud täiendavat puhastust. Sekveneerimise tulemusel selgus eile õhtuks, et mõlemil juhul on tegemist rahvusvahelise listeeriapuhangu põhjustanud bakteritüvega ST1247.  

Seda bakteritüve on seni maailmas leitud vaid M.V.Woolist ning ettevõttega seotud toodangust. Bakter leiti vaid paar päeva pärast seda, kui tehases oli läbi viidud suurpuhastus. Antud tulemus  näitab, et M.V.Wooli meetmed bakteri tõrjumisel pole olnud piisavad. 

Lisaks on tüve ST1247 leitud ka 3. oktoobril võetud proovidest OÜ Peetsmanni tehasest. Tartumaal asuv ettevõtte OÜ Peetsman on ostnud toorainet ainult M.V.Wooli Harku tehasest.

M.V.Wool: Harku ja Vihterpalu tehaste süvapuhastus jätkub

M.V.Wool jätkab vähemalt kuni käesoleva nädala lõpuni Harku ja Vihterpalu tehaste süvapuhastust, mis algas 25. novembril peale VTA tehtud ettekirjutust. M.V.Wool ootab VTA-d vahetult pärast süvapuhastuse lõppu võtma uusi listeeriaproove.

M.V.Wool ei taotlenud enam esialgse õiguskaitse kohaldamist osas, mis puudutab ettevõtte tegevusi Harku tehases külmsuitsu-, soolatud ja graavitud toodete valmistamisel, kuni alustatud süvapuhastus on läbi viidud. 

Esialgse õiguskaitse tingimus on, et kaubad on tarnija originaalpakendis, kaup asub samas laos ning seal ei ole hoitud lahtiseid VTA ja välisriikide pädevate asutuste nõudmisel tagasi kutsutud Listeria monocytogenest sisaldavaid tooteid, ettevõte võimaldab VTA-l üle vaadata laos olevad pakendid ja hinnata toodete  võimalikku saastatust ning toodete laost väljavedu toimub VTA järelevalve all. 

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning tooted on ohutud.

Laadimine...Laadimine...