Komisjon: Järvik ja Arumäe sekkusid volitusi ületades VTA tegevusse

"Me tuvastasime mitmeid vasturääkivusi meile esitatud materjalides ja selles, mida minister on avalikult riigikogu ees välja öelnud," kommenteeris aruannet riigisekretär Taimar Peterkop. "Samuti tõime välja kaks episoodi, kus minister ja tema nõunik on püüdnud sekkuda VTA järelevalvemenetlusse." 

Pilt: Albert Truuväärt

Komisjon: Järvik ja Arumäe sekkusid volitusi ületades VTA tegevusse

Toimetaja: Sandra Lepik

"Me tuvastasime mitmeid vasturääkivusi meile esitatud materjalides ja selles, mida minister on avalikult riigikogu ees välja öelnud," kommenteeris aruannet riigisekretär Taimar Peterkop. "Samuti tõime välja kaks episoodi, kus minister ja tema nõunik on püüdnud sekkuda VTA järelevalvemenetlusse." 

Riigisekretäri komisjon leidis, et maaeluminister Mart Järvik ja tema nõunik Urmas Arumäe on püüdnud Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve läbiviimisesse sekkuda, millega on ületanud oma pädevust, vahendas BNS. 

Peaministri ülesandel moodustas riigisekretär 13. novembril 2019 komisjoni, et välja selgitada mitmesugused asjaolud, mis puudutavad Maaeluministeeriumi, maaeluministri, tema nõunike ja ministeeriumi allasutuste vahelist suhtlust, sh pädevuspiiride järgimist järelevalvetegevuses. Komisjoni liikmeteks palus riigisekretär Riigikontrolli ja Õiguskantsleri Kantselei esindaja ning Riigikantselei õigusosakonna juhi. Komisjoni ülesanne oli anda peaministrile vastused neljal teemal.

"Me tuvastasime mitmeid vasturääkivusi meile esitatud materjalides ja selles, mida minister on avalikult riigikogu ees välja öelnud," kommenteeris Peterkop. "Samuti tõime välja kaks episoodi, kus minister ja tema nõunik on püüdnud sekkuda VTA järelevalvemenetlusse." 

Riigisekretär rõhutas, et listeeriaskandaal on Eestis esmakordne ja ainulaadne olukord, mille tagajärjel võivad olla ohus inimeste tervis ja elud ning ka ettevõtte tulevik.

"Tõime välja selle, et järelevalveasutus peab olema oma tegevuses sõltumatu – minister ei saa selle tegevusse sekkuda, näiteks võtta otsustusõigust, kas toit meie laual on ohutu – see pädevus peab olema VTA-l," ütles Peterkop.

Komisjoni ette püstitatud küsimus I: Millised asjaolud on seotud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) volitustega esindada riiki kohtuasjades Maaeluministeeriumi ja Urmas Arumäe sõlmitud lepingu kehtivuse ajal?

Komisjoni järeldus: Volitustega seoses oli komisjoni fookus kahel juhtumil, mis käsitlevad kohtuasju, kus üheks pooleks on riiki esindav PRIA ja teisel poolel ettevõtjad, kellelt PRIA nõuab tagasi toetusi. Mõlemas asjas on toimunud ka kriminaalmenetlus. Üks on L. kohtuasi, (ühe kohtualuse nime järgi), kus kohtu all on mitu füüsilist ja juriidilist isikut. Teine on S. kriminaalasi (ettevõtjate perekonnanime ja ettevõtjate esindaja järgi), kus kahtlustatavateks on mitu füüsilist ja juriidilist isikut. S. kohtuasjas oli nende kaitsjaks advokaat Urmas Arumäe.
Komisjonile jäi ebaselgeks, miks jättis minister ühel juhul volituse andmata, kui ta teisel samalaadsel juhul selle andis. Komisjon tuvastas, et osa ministri väiteid volituse andmata jätmise kohta on vastuolus komisjonile esitatud infoga. Materjalide põhjal ei olnud komisjonil võimalik teha järeldust selle kohta, kas minister Mart Järvik jättis PRIA-le kohtuasjas volituse andmata Urmas Arumäe klientide huvidest lähtudes.

Komisjoni ette püstitatud küsimus II: Kas ja millal on Urmas Arumäe andnud teada sellest, et tema volitused esindada vastaspoolt PRIAga seotud kohtuasjades on peatatud või lõpetatud? Kas Urmas Arumäe on tema ja Maaeluministeeriumi lepingu kehtivuse ajal tegutsenud PRIAga seotud kohtuasjades vastaspoole huvides?

Komisjoni järeldus: Edastatud info põhjal selgus, et 14. mail 2019 teavitas Urmas Arumäe PRIA-t, et loobub S. kriminaalasjas juriidiliste isikute esindamisest/kaitsmisest, et vältida huvide konflikti, kuid sellest hoolimata jätkas ta S. esindamist ning on end ka kirjavahetuses ise nimetanud nende kaitsjaks. Maaeluminister Mart Järvik sai PRIA menetluses S. kriminaalasjas riigi esindamiseks nõu vandeadvokaat Urmas Arumäelt ajal, kui Urmas Arumäe tegutses ka S. huvides. Esitatud materjalidest nähtub, et minister Mart Järvik sai sellest asjaolust teada hiljemalt 22. mail 2019.

Komisjoni ette püstitatud küsimus III: Kuidas on liikunud info maaeluministri ja asjaomaste isikute vahel ning avalikkuses seoses listeeriabakteri olemasoluga ASis M.V.Wool?

Komisjoni järeldus: Komisjon jõudis arusaamisele, et maaeluministri, tema nõuniku ja advokaat Urmas Arumäe tegevus on vastuolus positsiooniga, et ministril polnud kas üldse või piisavalt infot listeeriabakteri probleemi kohta ASis M.V.Wool. Komisjonile esitatud ja avalikest materjalidest on näha, et maaeluminister pidi saama listeeriabakteriga seotust teada hiljemalt 12. juunil 2019. Infovahetuse materjalid näitavad ka seda, et ministri nõunik Maido Pajo ja ministrit nõustav advokaat Urmas Arumäe on ministri korraldusel alates juuni keskpaigast listeeriabakteri probleemiga aktiivselt tegelenud.

Komisjoni ette püstitatud küsimus IV: Kas maaeluminister või Maaeluministeerium on käesoleval aastal sekkunud oma pädevust ületades Veterinaar- ja Toiduameti ning PRIA töösse nende pädevusse kuuluva järelevalve läbiviimisel?

Komisjoni järeldus: Komisjon leidis, et maaeluminister ja tema nõunik on püüdnud Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve läbiviimisesse sekkuda, millega on ületanud oma pädevust.

Ratas lubab Järviku osas otsust uuel nädalal

Peaminister Jüri Ratas ütles ERR-ile, et otsus maaeluminister Mart Järviku ametis jätkamise või mittejätkamise osas selgub uue töönädala alguses.

"Kokku on see aruanne 20 lehekülge. Soovin järgnevate päevade jooksul selle läbi töötada ja konsulteerida teiste valitsuserakondade juhtidega," rääkis Ratas.

Peaminister lisas, et kõik valitsuspartnerid suhtuvad riigisekretäri komisjoni aruandesse tõsiselt.

Küsimusele, kui ruttu võiks Järviku ametis jätkamise või mittejätkamise osas uudiseid tulla, vastas Ratas: "Nii ruttu kui võimalik, aga see saab toimuda järgmise nädala alguses."

Laadimine...Laadimine...