Kontroll: Tallinna, Tartu ja Pärnu parkimismajad on heas seisus

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) viis Tallinnas, Tartus ja Pärnus läbi järelevalvekampaania parkimismajade betoonkonstruktsioonide ohutuse kontrollimiseks, tuvastades, et ehitused on heas seisus.

Pilt: Scanpix

Kontroll: Tallinna, Tartu ja Pärnu parkimismajad on heas seisus

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) viis Tallinnas, Tartus ja Pärnus läbi järelevalvekampaania parkimismajade betoonkonstruktsioonide ohutuse kontrollimiseks, tuvastades, et ehitused on heas seisus.

Valimis olid parkimismajad, kus on kasutatud kõrgendatud soola- ja külmakindlusega betoonisegusid. Selliseid betoonisegusid kasutatakse põhiliselt ilmastikule avatud betoonkonstruktsioonidega ehitistes, näiteks sildades ja parkimismajades, vahendas BNS.

Kokku kontrolliti seitse parkimismaja Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Betoonkonstruktsioonidele tehti visuaalne ülevaatus, millega hinnati konstruktsioonide seisundit. Ülevaatuse käigus nähtavaid defekte ei tuvastatud, nii postid kui ka rambid olid heas seisus. Ehitise spetsiifikast lähtuvalt tehti nelja parkimismaja betoonkonstruktsioonidele lisaks ka indikatiivsed mitte-purustavad katsed ja võrreldi tulemusi ehitusprojektiga.

Katsetamised viidi läbi Kristiine Keskuse, Tartu Tasku Keskuse, Telia maja ning Pärnu Lai tänava parkimismajades. Katse-objektideks valiti mitmekordsed parkimismajad, mis on laialdases kasutuses. Katsetused tegi Teede Tehnokeskus AS.

Katsete tulemused erinesid kohati sõltuvalt ehitise vanusest. Vastvalminud Telia parkimismaja survetugevusnäitajad olid madalamad kui vanemate ehitiste puhul, sest betoonile on omane ajapikku tugevneda. Katse objektideks olnud parkimismajade hinnangulised betooni survetugevuse näitajad olid kooskõlas projekteerimisel etteantud ning ehitusdokumentatsioonis välja toodud betooni klassidega. See näitab, et betooni kvaliteet on tagatud ja kandekonstruktsioonid on nõuetele vastavad ning ohutud.

Hoone ohutuse tagamiseks on oluline hooldada konstruktsioone järjepidevalt ning jälgida ka ehitise kui terviku seisukorda, vajadusel tuleb selleks kaasata ehituseksperte. Hooldus tuleb teha vastavalt hooldusjuhendile ning juhendis lubatud vahenditega. Puuduste ilmnemisel tuleb need koheselt likvideerida.

Laadimine...Laadimine...