KOOLIJUHT: Kompetentsikeskus õpetab lapsi reaalaineid armastama

"Laborivahendid on kallid, neid on mõistlik kasutada koos teiste koolidega," kommenteeris Reaalkooli direktor Ene Saar linna plaani luua nende kooli juurde ülelinnaline kompetentsikeskus. "Me ei jõua ainult oma kooli baasil reaalainete armastust kasvatada, et meil jätkuks teadlasi ja insenere ka järgmistele põlvkondadele."

Pilt: Scanpix
Haridus

KOOLIJUHT: Kompetentsikeskus õpetab lapsi reaalaineid armastama

Ott Rammo

"Laborivahendid on kallid, neid on mõistlik kasutada koos teiste koolidega," kommenteeris Reaalkooli direktor Ene Saar linna plaani luua nende kooli juurde ülelinnaline kompetentsikeskus. "Me ei jõua ainult oma kooli baasil reaalainete armastust kasvatada, et meil jätkuks teadlasi ja insenere ka järgmistele põlvkondadele."

Linn tahab luua Reaalkooli juurde kompetentsikeskuse, kus kool saaks oma tugevaid külgi teiste koolidega jagada. "Kompetentsust, mis meil on olemas tugevates koolides, tuleb kindlasti laiendada," ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart. "Teiste õppeasutuste põhikooliõpilastel on võimalus käia Reaalkooli hea varustusega laborites, õpetajatel läbida koos koolitusi ning lapsed on motiveeritud õppima pärast Reaalkoolis."

Linn võttis äsja vastu Estonia pst 6 detailplaneeringu, mis lubab keskust Reaalkooli juureehitusena rajama hakata. Kooli enda hoone säilib nii, nagu see on, kuid selle kõrvale tuleb ühe maa-aluse ja nelja maapealse korrusega uus maja.

"Tallinna hariduses on kolm prioriteeti: koolivõrgu korrastamine, õpikeskkonna nüüdisajastamine ja parimate praktikate rakendamine.

Kompetentsikeskuse rajamine teenib kõiki kolme eesmärki," selgitas Kõlvart. "Moodsat kompetentsikeskust läheb vaja reaalhariduse edendamiseks ja tänapäevaseks õppeks. Tahame pakkuda individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpet."

Direktor rõõmus

"Oleme väga rõõmsad," ütles Saar. "Väga hea, et see pikk protsess, mis on kestnud 17 aastat, on jõudnud lõpuks sellesse järku."

Keskus kujutab Saare sõnul endast füüsika, keemia, bioloogia ja tehnoloogiaainete ruume koos kompetentsusega. Arvestades, et laborivahendid on kallid, ongi nende maksimaalse rakendatuse nimel mõistlik teha koostööd teiste koolidega. "See oleks Tallinnas esimene taoline keskus," tõdes Saar. "Kahel korrusel on võimla ja selle abiruumid, ühele tulevad esimene kuni neljas klass ja siis kahele korrusele saab tekkida see keskus."

Moodne labor on Saare sõnul nõukogudeaegsete aineklassidega võrreldes tehniliselt hoopis teistsugune. "Keskuses on variandid liikuda rühmaga või terve klassiga, valida, millist tegevust teha ja millised on jätkutegevused," selgitas direktor. "Ka see, et ma täna alustan näiteks ühe uuringu tegemisega, aga saan selle rahulikult sinna jätta ja mõni teine päev tagasi siirduda. Keskuses saab teha eri uuringuid, kasutada mikroskoope jne.

Just loodusainetes puuduvad õpilastel praktilised oskused. Kui põhikoolis ei õpetata loodusteadusi armastama, ei juhtu gümnaasiumi minnes, et ma nüüd tahan ja oskan. Tegelikult on selleks hetkeks huvi läinud."

Tulekul ka meditsiiniõpe

Saar selgitas, et huvi reaalainete vastu tuleb tekitada hiljemalt 7. klassis ning väga suur osa muutunud õppekavas on just 7. klassi praktilistel tegevustel. "Meie koolis ongi rühmatunnid ja praktikumitunnid ja me näeme, et oleks ikkagi vajadus kaasata rohkem koole sellesse tegevusse," rääkis direktor. "Me ei jõua ainult oma kooli baasil reaalainete armastust kasvatada , et meil jätkuks teadlasi ja insenere ka järgmistele põlvkondadele. Tulebki siis pakkuda ka teistele võimalus. Aga selleks peavad olema võimalused ja vahendid. Praegu käime ise nii keemia kui ka bioloogia asju tegemas ülikooli juures, sest veel ei ole selliseid võimalusi."

Saar tõdes, et kui gümnaasiumiõpilane on oma praktikumid teinud, siis ülikooli minnes teab ta juba väga täpselt, mida õppida tahab ja mis teda ees ootab. "Tänavu näiteks alustasime gümnaasiumis meditsiinisuunaga," rääkis direktor. "Kõik meie kooli õpilased on reaalsuuna peal, meil on tehnoloogia, programmeerimine, majandus. Kuni 20% neist läheb meditsiinivaldkonda edaspidi õppima."

Keskuse kerkimiseks tuleb nüüd korraldada arhitektuurikonkurss ja asuda siis projekteerima.

Laadimine...Laadimine...