Kuidas omavalitsustele raha juurde saada?

Linnade ja valdade päeva poliitikute debati osalejad pakkusid välja, et KOVide rahastamine võiks olla piirkonniti erinev. Olgu selleks siis tulubaasi suurenemine maksude arvelt või tasandusfondi abiga omavalitsuse parem toimimine.

Pilt: Dmitri Povilaitis

Kuidas omavalitsustele raha juurde saada?

Juuli Nemvalts

Linnade ja valdade päeva poliitikute debati osalejad pakkusid välja, et KOVide rahastamine võiks olla piirkonniti erinev. Olgu selleks siis tulubaasi suurenemine maksude arvelt või tasandusfondi abiga omavalitsuse parem toimimine.

Linnade ja valdade päeval esinesid debatil riigikogus esindatud erakonde esindajad. Arutati kohalike omavalitsuste (KOV) rahastamise küsimust.

Moderaator Märt Treier (MT): Kas keegi teist on rahul kohalike omavalitsuste (KOV) rahastamisega?

Anneli Ott, Keskerakond (AO): KOVide rahaline olukord on täna kindlasti parem kui kolm aastat tagasi.

MT: Kuidas seda olukorda paremaks saaks teha?

AO: Praegu on hea aeg läbirääkimiste pidamiseks. Parem, kui võrrelda paari aasta tagust aega. Seda peame hoidma, see on meie potentsiaal.

Arto Aas, Reformierakond (AA): Teemasid on palju, üks teema on see, kuidas tulumaks jaguneb valdade vahel. Meil on kindlasti piirkondi, kus on kõik väga hästi: lapsi sünnib, tulud suurenevad, ettevõtteid luuakse. Probleem on selles, et on äärealad ning hajaasustused, kus üksikisikutulud on väiksemad, keskmine palk on väiksem ning inimesed lahkuvad. Peame seda trendi muutma, et Põhja-Eesti läheb rikkamaks ja teised lähevad vaesemaks.

MT: Kas peame seda süsteemi muutma ja tulusid ümber jagama, Et neil kellel väga hästi läheb, need võtaks vastutust?

AA: See on üks küsimus, mida hakkasin lahendama vahetult enne seda, kui valitsus hakkas lagunema ja rohkem pole sellega tegelenud. Kui vaadata, et KOV kulud on samasugused: laste koolis käimine, teede korrashoid ja muud vajaliku tegevused. See pole väga loogiline, et tulud on nii erinevad, tõenäoliselt mingi mehhanismi muutmist on vaja. Muidu me seda trendi ei muuda, et Põhja-Eesti vallad lähevad veelgi rikkamaks ja äärealad veelgi vaesemaks.

MT: Kas KOVide rahastamismudel peaks olema valdade lõikes erinev, piltlikult öeldes Võrumaal olevale vallale erinev kui Rae vallale?

AA: Ei, süsteem peaks olema üks. Mina ei usu sellesse, et kõik 97 KOVi peaks olema erineva finantsmudelit välja töötama ja administreerima. Mudel peaks olema üks, aga peaks arvestama sellega, et tulusid oleks rohkem.

MT: Kas need väikesed "vidinad", nagu need Kagu-Eesti toetusprogramm ja Ida-Virumaa oma, on põhiliselt õige tee?

AA: Need on toredad asjad, aga summad on väga väikesed. Need summad, mida Jüri Ratas näitas on KOV kogusummade juures, on marginaalsed. Tegelikult tuleb vaadata suurt pilti.

MT: Kalvi, milline on hinnang olemasolevale olukorrale?

Kalvi Kõva, Sotsiaaldemokraat (KK): Minu meelest pole see mehhanism, kuidas me reguleerime tulumaksubaasi ja tasandusfondi, paigas.

Väiksel KOVil on vaja samasuguseid teenuseid pakkuda kui suurtel omavalitsusel.

Väiksel KOVil on vaja samasuguseid teenuseid pakkuda kui suurtel omavalitsusel, see omakorda tähendab raha. Tasandusfond on see meede, kuidas me saame kaasa aidata väiksemate KOVide arengule. Mulle on väga hinge kriipinud, kui öeldakse, et kui tulubaas on väike, et need on haldussuutmatud. See ei ole õige, et kui asud näiteks ümber Tallinna, et oled siis haldussuutlikum kui Rõuge või Misso kandis ehk siis tasandusfondi suuremaks, tulumaksu osa väiksemaks – see on see mis paneb Eesti ühtlaselt arenema. Viimastel aastatel on mindud seda teed, et on raha jagatud väikestele KOVidele näiteks huvihariduse skeemi, et mida väiksema rahvaarvuga vald, seda suurem protsent on toetust. Need on meetodid, mis panevad väiksemad KOVid toimima.

Andres Metsoja, IRL (AM): Me võime arutada tulubaasi mudelit, aga kui me ei taha tasakaalustada Euroopa Liidu toetustega Eesti arengut, siis meil väga palju rääkida ei ole.

Peeter Ernits, EKRE (PE): Haldusreformi küpsetis pole just kõige meeldivam kakk. Üldine pilt pole kuigi rõõmustav.

MT: Arto Aas, vaatame nüüd Siim Kallase ettepanekutele otsa ja hakkame kehtestama KOVvides makse: kinnisvara- ja turismimaks, et suurendada KOVide tulubaasi? Kui tõsine see jutt on, kas see on "ühe mehe soolo" või midagi muud?

AA: See oli vana mõte, et KOVidel oleks rohkem raha, et juurde meelitada uusi töökohti. See on tugev argument, aga tänases rahastamismudelis seda väga sees ei ole. Enamik KOVe saab aru, et ettevõtlust oleks vaja ja tulubaasi on vaja suurendada.

MT: Anneli, kas selle mõttel on jumet, mis võiks teid takistada selle homme alla kirjutamast?

AO: Me peame vaatama KOV võimalusi kohalike maksude kehtestamisel. "Kuldses ringis" on üks teema, aga äärealadel teine teema. Meil on KOVe, kes vajavad riigipoolset tuge. KOVid on tublid, aga nende võimekusel on piirid.

Jüri Adams, Vabaerakond (JA): Praegu on nii, et inimesed asuvad sinna elama, kus saab leiba teenida. Ühed piirkonnad on nii rahvast täis, et pole neid kuhugi panna ja teised osad jäävad tühjaks. Ja kui nüüd rääkida, et need vallad, mis on rahvast tühjaks jäänud, et need saaksid kuskilt ausal teel raha juurde – see on täielik udujutt. Seda ei saa tulla lihtsalt.

MT: Kalvi, teie erakond tegi sellise ettepaneku, et annaks 100 eurot omavalitsusele ühe töökoha eest. Kas see ettepanek tuli ka mingite arvutuste põhjal?

KK: Ikka arvutasime, iga lisandunud töökoht toob riigile tasu tagasi. Kui ütleme KOVidele, et motiveerime tulumaksuga KOVe töökohti looma, siis kõik teavad, et need KOVid, kes saavad tasandusfondist raha, et see mingeid täiendavaid tulusid juurde ei too. See tuleb ikka uutest töökohtadest.

AA: Enamik nendest maksuideedest ennast ei õigusta, nad ei too vaesematel valdadele raha juurde.

AM: Mulle meeldis ühe rootsi konsultandi mõte, et tass kohvi on alati parem kui lihtsalt toetus. Mõte on selles, et räägi inimestega ja suhtle. Me ei saa siin nii teha, et riik on nagu lasteaiakasvataja, et võtame kõigepealt maksuna raha ära ja laseme KOVil seda uuesti toetusena tagasi jagada.

AO: Me peame suutma hoida noori maal, nagu Kagu-Eesti programm aitab oma piirkonda.

MT: Lähme uue teema juurde  -teed. Kus need summad tulevad, mida on välja lubatud?

AM: Inimene tahab siin maailmas leida võimetekohane töö ja ennast teostada. Riigi roll on seda soodustada, et riik ehitaks maanteid ja teeks raudteed korda.

KK: Peaks andma KOVidele rohkem raha juurde, et nad saaksid ise otsustada, milliste teede korrashoiule raha kulutada.

AM: Kõik see jutt on ilus, aga räägime sellest, et valitsus on jaganud fiktiivsetele MTÜdele rohkem raha kui KOVide abiprogrammides. Rumal maksupoliitika on sulgenud rohkem külapoode ja töökohti, kui Mägi ja Ratas neid paberi peal Tallinnast välja viib. Lubatakse hästi suuri teede investeeringuid, aga faktid näitavad, et teede rahastus väheneb olukorras, kus hinna tõusevad. Kui vaadata, palju oleme kaotanud aktsiisipoliitikale, siis on seda nii lõuna- kui põhjapiiril kokku 500 miljonit eurot. Selle raha eest oleks saanud rahastada 125 kilomeetrit Tallinn-Tartu maanteed rahastada.

Tervikdebatti saab kuulata siit.

Laadimine...Laadimine...