Kurikuulus pedofiil Meola ei pääsenud vanglast

Laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest karistust kandva Toomas Meola ei pääsenud Tartu maakohtu otsusel ennetähtaegselt vanglast.

Pilt: Scanpix

Kurikuulus pedofiil Meola ei pääsenud vanglast

Laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest karistust kandva Toomas Meola ei pääsenud Tartu maakohtu otsusel ennetähtaegselt vanglast.

Kohus leidis oma esmaspäevases määruses, et 2013. aastal neljaks aastaks vangi mõistetud 46-aastast Meolat ei võimalda ennetähtaegselt vabastada eelkõige tema varasem elukäik ja kuriteo toimepanemise asjaolud. Samuti ei ole kohtu arvates Meola vabastamine kooskõlas õiguskorra kaitsmise huvidega ja see riivaks raskelt ühiskonna õiglustunnet. 

Meola kannab vangistust alaealiste vastu suunatud seksuaalkuriteo ning lapsporno ostmise, müümise ja vahendamise eest. Samaliigiliste kuritegude eest on ta süüdi mõistetud ja vangistust kandnud ka varem. Kui Meola esimese vangistuse kandmisest tingimisi ennetähtaegselt vabanes, jätkas ta vähem kui kahe aasta möödudes sarnaste kuritegude toimepanemist. Kohtu arvates näitab see, et Meola ei teinud enda jaoks varasemate kuritegude toimepanemisest vajalikke järeldusi. 

Praeguses vangistuses on Meola tegelenud taasühiskonnastamisele suunatud tegevustega ja tema käitumine karistuse kandmise ajal on olnud positiivne. Sellegipoolest ei ole kohus veendunud, et Meola suudab vabaduses  hoiduda uute samalaadsete kuritegude toimepanemisest. Kohtu arvates on see aga äärmiselt oluline, kuna Meola kuritegelik käitumine ohustab eelkõige alaealisi lapsi. 

Meola ennetähtaegset vabastamist ei toetanud Tartu vangla ega Lõuna ringkonnaprokuratuur. 

Harju maakohus mõistis varem Toomas H. Liivi nime kandnud Meola 2013. aasta 13. septembril süüdi lapsporno hoidmises, üleandmises ja muul moel kättesaadavaks tegemises ning alla 14-aastase kaasamises oma sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil ning määras talle nelja-aastase vangistuse. Karistusaja alguseks luges kohus 2012. aasta 30. oktoobri, mil politsei Meola kinni pidas. Ühtlasi konfiskeeris kohus Meolalt 8700 eurot, 300 USA dollarit ja 100 Rootsi krooni.

Meola pidas talle määratud nelja-aastast vanglakaristust liialt karmiks, prokurör seevastu leidis, et vangistusaeg peaks olema veelgi pikem, mistõttu sai vaidlus jätku Tallinna ringkonnakohtus. Teise astme kohus jättis siiski maakohtu lahendi jõusse.

Seejärel esitas Meola kaitsja kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis ei saanud aga menetlusluba ning see tähendas Meola süüdimõistmise ja karistamise lõplikku jõustumist.

Meolat süüdistati selles, et aastail 2010-2012 ostis, müüs ja vahendas ta erinevate veebilehtede kasutajakontode kaudu raamatuid, fotosid, ajakirju ja kalendreid, mis kujutavad nooremaid kui 18-aastaseid isikuid pornograafilises situatsioonis ning nooremaid kui 14-aastaseid erootilises või pornograafilises situatsioonis.

Samuti süüdistas prokuratuur Meolat selles, et ta kaasas ühe alla 14-aastase lapse korduvalt oma sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil.

Aastal 2006 karistas Harju maakohus Meolat laste peksmise, lastega sugukire vägivaldse rahuldamise ning lastest pornopiltide ja -filmide tegemise eest reaalse kolme aasta ja nelja kuu pikkuse vangistusega. Tartu maakohus otsustas 2008. aasta novembris vabastada Meola enne tähtaega karistuse kandmisest ning mees pääses sama aasta detsembri alguses vabadusse.

Kohus leidis tookord Meola vabastamisotsust langetades, et nii Harju maakohtu otsusest nähtuvast kuritegude toimepanemise iseloomust kui ka kinnipeetava iseloomustusest ja kriminaalhooldaja arvamusest tulenevalt vajab Meola ravi. Kohus leidis, et kriminaalhooldusametniku järelevalve ja kontrolli all, juhendamisel ja suunamisel on Meola sulandumine ühiskonda efektiivsem ja mõjusam.

Tollase süüdistuse järgi kasutas Meola aastate jooksul seksuaalselt ära üheksa- kuni 12-aastasi poisse. Pedofiil käis lastega korduvalt välisreisidel eksootilistes riikides ning kasutas neid seal oma sugukire rahuldamisel. Eelmisel kümnendil oli Toomas H. Liivi nime kandnud Meola üks Eesti tippajakirjanikke ning tegutses ka suhtekorralduse alal.

Laadimine...Laadimine...