Küsitlus: pooled Saaremaa noored ja eakad on haiged

Statistikaameti andmeil oli Saare maakonnas küsitletud inimestest neid, kes mullu ütlesid endal olevat pikaajalise haiguse, koguni 50,1 protsenti vastanuist.

Pilt: Scanpix

Küsitlus: pooled Saaremaa noored ja eakad on haiged

Statistikaameti andmeil oli Saare maakonnas küsitletud inimestest neid, kes mullu ütlesid endal olevat pikaajalise haiguse, koguni 50,1 protsenti vastanuist.

Pooled Saaremaa 16-aastased ja vanemad elanikud kinnitavad, et põevad mõnd pikaajalist haigust, vahendas BNS Saarte Häält.

Statistikaameti andmeil oli Saare maakonnas küsitletud inimestest neid, kes mullu ütlesid endal olevat pikaajalise haiguse, koguni 50,1 protsenti vastanuist. Neid, kes kinnitasid, et on terved, oli õige pisut alla poole. Uuringust selgus, et pikaajalise haiguse põdejate osakaal on Saaremaal suurem kui Eesti keskmine näitaja 45,8 protsenti.

Pikaajaliste haigete osatähtsus on Saare maakonna näitajast suurem vaid Põlvamaal (61,4 protsenti), Ida-Virumaal (63,1) ja Jõgevamaal (54,7).

Samas leidis 13,7 protsenti uuringus osalenuist, et nende tervis on halb või väga halb. Sama suur oli ka Eesti keskmine näitaja. Väga heaks või heaks hindas oma tervist 56,7 protsenti (Eestis keskmiselt 55 protsenti). "Ei hea ega halb" arvas oma tervise kohta 29,6 protsenti vastanuist. Kogu Eesti näitaja oli 31,3 protsenti.

Laadimine...Laadimine...