Lasnamäe kuulutas välja konkursi noortekeskuse juhi leidmiseks

"Linnaosal on uuele noortekeskuse juhile suured ootused. Noorsootöötajatelt aina rohkem eeldatakse, et nemad lähevad sinna, kus noored on, mitte vastupidi," rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Pilt: Albert Truuväärt

Lasnamäe kuulutas välja konkursi noortekeskuse juhi leidmiseks

Toimetaja: Toomas Raag

Lasnamäe linnaosa valitsus otsib konkursi korras noortekeskusele juhti, avaldusi saab esitada 12. juunini.

"Linnaosal on uuele noortekeskuse juhile suured ootused. Noorsootöötajatelt aina rohkem eeldatakse, et nemad lähevad sinna, kus noored on, mitte vastupidi. See tähendab seda, et suuremat rõhku tuleb panna tänavatööle, mobiilsele noorsootööle. Samuti tuleb leida tasakaal interneti teel ja silmast silma toimuvate tegevuste vahel," rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

"Laiemas laastuses peaks pöörama tähelepanu noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele. Tulevase noortekeskuse juhi töö fookuses võiksid olla sellised teemad nagu vaimne tervis, karjääriõpe, tervisliku ja keskkonnateadliku eluviisi arendamine, kodanikuharidus," lisas Vladimir Svet.

Lasnamäe Noortekeskuse juhi ülesanne on noortekeskuse meeskonna juhtimine, ürituste, töötubade, ekskursioonide ja muude tegevuste korraldamine. Noortekeskuse juhi vastutada on ka tegevuskavade ja eelarve koostamine ning koostöö tegemine teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega.

Kandidaadil peab olema kõrgharidus, soovitavalt kasvatusteaduse, noorsootöö või sotsiaaltöö erialal. Eeldatakse, et kandidaat tunneb noorsootöö valdkonda ning omab varasemat töökogemust selles valdkonnas ja suudab välja pakkuda oma nägemuse noorsootöö arendamiseks linnaosa tasemel. Arvestama peab, et noortekeskuse juhil tuleb aeg-ajalt töötada ka õhtuti ja nädalavahetustel. Noortekeskuse juht peab valdama eesti keelt kõnes ja kirjas ning vene ja inglise keelt suhtlustasandil.

Kandideerimise tingimused leiab Lasnamäe linnaosa valitsuse kodulehelt.

Laadimine...Laadimine...