Lasnamäel jätkuvad Kivila pargi arendustööd

Lasnamäel Linnamäe tee, Kivila ja Mustakivi tee vahelist ala läbival haljasvööndil toimuvad Kivila pargi järgmise etapi arendustööd. Tegemist on mahukate töödega, mille tulemuseks saab valmis Kivila pargi valgustatud kõnni – ja kergliiklustee.

Pilt: Lasnamäe LOV

Lasnamäel jätkuvad Kivila pargi arendustööd

Lasnamäel Linnamäe tee, Kivila ja Mustakivi tee vahelist ala läbival haljasvööndil toimuvad Kivila pargi järgmise etapi arendustööd. Tegemist on mahukate töödega, mille tulemuseks saab valmis Kivila pargi valgustatud kõnni – ja kergliiklustee.

Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja Jaanus Riibe tutvus Kivila pargis toimuvate ehitustöödega ja selgitas, et seniste tööde käigus kaevati lahti pargis asuva soojatrassi asukoht, seejärel see puhastati, tühjad vuugid täideti seguga ja paigaldati hüdroisolatsioon. Betoonalusele on rajatud kergliiklustee jaoks sobilik geo-tekstiiliga kaetud konstruktsioon.

"Kõnealune pargiala on liiklusmürast ja heitgaasidest külaltki hästi isoleeritud ning see on turvaline liikumiseks nii jalakäijatele kui ka lastele. Kivila pargialal on palju ruumi, õhku, valgust ja see on üks rohkeima haljastusega parke Lasnamäel. Töös oleva etapiga ei saa veel park valmis, kuid see lisab väärtust, " rääkis Riibe.

"Ehitustööde raames rajatakse 330 meetri pikkune ja 4 meetri laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee, paigaldatakse 3 prügikasti ja 18 uut valgustimasti. Samuti valmib pargialal sadevee kanalisatsioon, mis ühendatakse juba olemasoleva trassiga. Kogu arendust puudutava haljasala suuruseks on 6129 m²", lisas Riibe. 

Laadimine...Laadimine...