Lasnamäel otsiti lahendused riigi omandisse kuuluvate ja Lasnamäe haldusterritooriumil asuvate kinnistute heakorra tagamiseks

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus täna erakorraline nõupidamine, et leida koostöös lahendusi Eesti Vabariigi omandisse kuuluvate ja Lasnamäe haldusterritooriumil asuvate kinnistute heakorra tagamiseks.

Pilt: Lasnamäe LOV

Lasnamäel otsiti lahendused riigi omandisse kuuluvate ja Lasnamäe haldusterritooriumil asuvate kinnistute heakorra tagamiseks

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus täna erakorraline nõupidamine, et leida koostöös lahendusi Eesti Vabariigi omandisse kuuluvate ja Lasnamäe haldusterritooriumil asuvate kinnistute heakorra tagamiseks.

Päevakorras oli Priisle tee 27, Priisle tee 38, Laagna tee ja Peterburi tee vahel asuv Rahu tee lõik, Betooni tn lõpp, Liikuri 5a, Liikuri 55, Liikuri 59, Raadiku 10 kinnistute heakorraalaste probleemide arutamine.  Nõupidamisel osalesid lisaks Lasnamäe Linnaosa Valitsuse spetsialistidele ka Riigimetsa Majandamise Keskuse, Tallinna Munitsipaalpolitsei nina Tallinna Keskkonnaameti esindajad.
 
Nõupidamine oli kokku kutsutud Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva initsiatiivil, kuna hetkel on välja kujunenud olukord, mil linnaosavalitsus on aastaid korrastanud Eesti Vabariigile kuuluvat maad, kuid tekkinud olukorda tuleb muuta ning koos leida lahendusi heakorra tagamiseks. Lisaks arutati ka kurikuulsa Betooni tänava probleeme. Betooni tänav algab Lasnamäel ning kulgeb edasi läbi Rae valda. Käesolevaks hetkeks on Betooni tänava Lasnamäe pool Lasnamäe Linnaosa Valitsuse eelarvelistest vahenditest prahist ja prügist puhtaks tehtud, kuid Rae valla territooriumil on tänava seisukord ebarahuldavas seisukorras vaatamata kõikvõimalike aktivistide üleskutsetele ning nende tegevustele.

"Betooni tänava kinnistute korrastamist tuleb ilmselt nõuda kõigepealt Betooni tn 34 tegutsevalt autolammutuselt, kuna riigimaad on risustatud jäätmetega, mis väga suure tõenäosusega on tekkinud riigimaale selle asutuste tegevuse tagajärjel. Liikuri tn 5a kinnistul kavandame käesoleval aastal koristamistööd hanke korras tellida suveperioodi jooksul vähemalt kahel korral. Kuna Liikuri tn 55 ja 59 paiknevad suuremal kasutusest väljas oleval alal, kus asub ka hulgaliselt Tallinna linnale kuuluvat maad, tuleb selle ala heakorra küsimused kindlasti koos läbi rääkida," märkis oma kirjas Maa-ameti kinnisvara valitsemise büroo juhataja Tiina Vooro. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse spetsialistid kohtuvad Maa-ameti esindajatega järgmise nädala alguses.

Tallinna Keskkonnaameti jäätmeosakonna juhataja Kristjan Marki sõnul lahendatakse omavoliliste prügilate probleeme luues uusi jäätmejaamasid. Hetkel on Tallinnas 4 jäätmejääma, kuid on juba järgmisel aastal kavas avada kolm uut jäätmejaama Lasnamäel, Kristiines ning Põhja-Tallinnas. Lisaks arutati ka jäätmejaamade lahtiolekuaja pikendamist. Eraldi probleem on kuulutused elumajade trepikodades, kus pakutakse tasuta vana elektroonika äraviimist. Peaks aru saama, et suure tõenäosusega teie vana tehnika viiakse lähimasse metsatukka.  

Riigimetsa Majandamise Keskuse Harjumaa metsaülema Andrus Kevvai sõnul on valvekaamerate paigaldamine metsa ei anna soovitud efekti, Käesoleval ajal keskuses on olemas tööde nimekiri, mida tuleb teostada riigi metsas lähiajal. Andrus Kevvai kutsus üles inimesi teavitada omavoliliste prügilate asukohtadest Eesti metsades. Tema sõnul korrastatakse lähiajal ka riigimaad, mis asub Lasnamäel.

"Kahjuks heakorraga on probleeme nii linnaosa kui ka riigi tasandil. Lahenduste leidmiseks peame tegema tihedat koostööd erinevate ametitega, riigiga ja tavaelanikega. Ainult koos saame olukorda muuta, sest võimatuid asju pole olemas. Usun, et tulevikus saame tõdeda, et linnas ei ole ühtegi romu ning ebaseaduslikku prügilat," tõdes Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Laadimine...Laadimine...