Lasnamäele paigaldatakse 300 uut tänavasilti

Täna paigaldas Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja Jaanus Riibe (fotol) Pae ja Võidujooksu tänavate ringristmikule tänavasildi, millega käivitati arendustööd navigeerimise tõhustamiseks linnaosa tänavatel, Lasnamäe identiteedi tugevdamiseks ja liikluse sõbralikumaks muutmiseks. 

Pilt: LOV

Lasnamäele paigaldatakse 300 uut tänavasilti

Täna paigaldas Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja Jaanus Riibe (fotol) Pae ja Võidujooksu tänavate ringristmikule tänavasildi, millega käivitati arendustööd navigeerimise tõhustamiseks linnaosa tänavatel, Lasnamäe identiteedi tugevdamiseks ja liikluse sõbralikumaks muutmiseks. 

Projekti raames paigaldatakse puuduvaid tänavasilte ning navigeerimise lihtsustamiseks lisatakse ka uusi lahendusi.

Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 31 (9. aprilli 2014) kehtestatud "Tallinna aadresstähiste nõuetega" kohustatakse linnaosade valitsusi paigaldama puuduvad tänavasildid. 2014. aastal koostatud vastava uuringu kohaselt on Lasnamäe linnaosas vaja paigaldada täiendavalt ligikaudu 300 tänavasilti.

Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja Jaanus Riibe sõnul on Laagna teel olevad sillad juba saanud nimesildid ja nüüd täiustatakse navigeerimistingimusi ka tänavasiltide näol.

"Kontrollisime linnaosa tänavasiltide ja viitade olukorda, mitmel pool olid tänavasildid puudu ning leidsime, et peame selle küsimuse linnaosas lahendama, et Lasnamäe oleks edaspidi väga hästi tähistatud. Lasnamäe Linnaosa Valitsus on sõlminud AS-ga Signaal TM lepingu siltide valmistamiseks ja paigaldamiseks. Planeeritud tööd teostatakse etappidena. Esmalt paigaldatakse puuduvad tänavasildid 4.-5. ja 7. septembril Pae ja osaliselt ka Laagna ning Ülemiste asumis," selgitas Riibe.

Eelpoolnimetatud määruse kohaselt peavad kõik puuduvad aadressitähised olema paigaldatud 2016. aasta maikuuks.

Laadimine...Laadimine...