Lastekaitsepäev pakub tuhandetele lastele tasuta meresõitu

Lastekaitsepäeval saavad purjelaevasõidu kogemuse ligikaudu 2000 last üle Eesti. 

Lastekaitsepäev pakub tuhandetele lastele tasuta meresõitu

Lastekaitsepäeval saavad purjelaevasõidu kogemuse ligikaudu 2000 last üle Eesti. 

Eesti Ajalooliste Laevade Seltsi südameasjaks on taastada üldsuse huvi mere, meresõidu ja -kultuuri vastu. Seltsi tegevuse peamiseks eesmärgiks on kaitsta ajalooliste laevade säilimist kui rahvusliku merekultuuri pärandi aardeid ja tõsta noorte huvi meremehekutse vastu, tekitada huvi meresõiduajaloo ning laevaehituse vastu.  

"Noorte merehuviklubid on õnnetul kombel ära kadunud, aga et Eesti on vana mereriik, kust võrsunud mitmed kuulsad meresõitjad, siis otsustasime EALSiga luua 1. juuni tasuta aktsiooni Lapsed merele. Noorte hugas, kes niimoodi merele pääsevad, on kindlasti neid, kellel silm läheb särama ja kes selle tõuke mõjul otsustavad end siduda merendusega ühel või teisel moel," selgitas EALSi juhatuse liige Herkki Haldre lastekaitsepäeva aktsioon alguslugu.

1. juuni laevasõidud on igal aastal osutunud väga menukaks, merehuvilisi on nii rohkelt, et sel aastal ainuüksi Tallinnas broneeriti esimesel eelregistreerimise päeval kohad ligi 700 lapsele.

Hiiumaal toimuvad paadisõidud Tuulekala Festivali raames (30. mail), mille üks korraldajatest Margit Kääramees ütleb, et vaatamata sellele, et saarel elades on palju võimalusi mereleminekuks, olid möödunud aastal kõik osalenud 3–4 alust lapsi täis ning kõik sujus "rõõmsalt ja rahulikult, nagu mere juures olema peab".  

Lisaks laevasõitudele on lastekaitsepäeva koostööpartneriteks suuremates linnades Politsei- ja Piirivalveamet ja kohalikud merepääste seltsid, kes viivad läbi praktilist mereohutusõpet (enesepäästevõtted, päästevahendite kasutamine, hädasignaalide edastamine jne) ning teevad mereohutuseteemalist teavitust.

Seega ei pea lapsed koos vanematega niisama oma sõidujärge ootama, vaid saavad osa huvitavast ja harivast lastekaitsepäevast.

 

Sõidud toimuvad kõikide osalevate linnade jahisadamates ajavahemikus 10:00–16:00 . Tallinnas korraldab sündmust Lennusadam.

Et tasuta saaks sõita võimalikult palju lapsi, pääseb pardale järgmise reegli alusel:

Alla 12-aastastel lastel peab kaasas olema üks lapsevanem või vastutav täiskasvanu, üle 12-aastased tulevad pardale iseseisvalt. Et vahvatest laevasõitudest saaks võimalikult palju lapsi osa võtta, siis soovitame moodustada kuni 6 lapsega grupid, kus on üks vastutav täiskasvanu.

 

Laadimine...Laadimine...