Lasterikkad isad alustavad võitlemist elatisvõlglastega

Võlg lapse ees on kõige alatum võlg, tõdes MTÜ Lasterikkad Isad eestvedaja Taavi Tamkivi. "Elatisvõlglane väärib samasugust kohtlemist nagu maksuvõlglane, kes on seaduse silmis kriminaal. Vastutustundetus ei tohiks olla popp ega aktsepteeritud, vaid häbiasi."

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Lasterikkad isad alustavad võitlemist elatisvõlglastega (1)

Toimetaja: Moonika Tuul

Võlg lapse ees on kõige alatum võlg, tõdes MTÜ Lasterikkad Isad eestvedaja Taavi Tamkivi. "Elatisvõlglane väärib samasugust kohtlemist nagu maksuvõlglane, kes on seaduse silmis kriminaal. Vastutustundetus ei tohiks olla popp ega aktsepteeritud, vaid häbiasi."

Ligi 500 paljulapselist meest koondav MTÜ Lasterikkad Isad on algatanud kampaania, et murda ühiskonnas hoiak, mis toetab oma lastele võlgu olemist ning suunata tähelepanu elatisvõlglaste probleemile. MTÜ on alustanud koostööd advokaadiga, et analüüsida elatisvõlglaste survestamise meetodeid ning välja töötada ettepanekuid süsteemi parandamiseks.

"Lasterikaste perede isadena tunneme vastutust ja näeme võimalust teha midagi ära, et üksikvanemate olukord ei jääks tähelepanuta, et elatisvõlgnikega tegelemine võetaks tõsiselt käsile ning et tulevikus ei arvaks keegi, et oma lapsele võlgu olemine on normaalne," selgitas MTÜ eestvedaja Taavi Tamkivi.

Alatu võlg

Ta lisab, et võlg lapse ees kõige alatum võlg. "Elatisvõlglane väärib samasugust kohtlemist nagu maksuvõlglane, kes on seaduse silmis kriminaal. Vastutustundetus ei tohiks olla popp ega aktsepteeritud, vaid häbiasi."

Tamkivi märgib, et kuigi aastast 2016 kehtivad karmimad seadused ja elatisvõlgnike elu peaks olema kibedam, on nende arv pigem kasvav kui kahanev.

Justiitsministeeriumi statistika kohaselt on praegu menetluses 14 546 elatisnõude kaasust, nõuete kogusumma ulatub ligi 31 miljoni euroni. Tänase seisuga saab riigilt elatisabi üle 3600 inimese. Hinnanguliselt võiks elatisabi saajaid aga olla ligi 10 000.

Elatisabiskeem käivitus 2017. aastal, sellega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine, üldjuhul saja euro suurune elatisraha. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustustest, vaid riik nõuab võlgnevuse kohustusi rikkunud vanemalt välja.

Võlgnikke saab survestada

Kehtiva õiguse järgi on võimalik peatada elatisvõlgnike õigusi ja lubasid (nt mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba, kalastuskaart), keelduda võlgnikule toetuse maksmisest (nt erametsaomanike toetus), nõuda kolmandalt isikult võlgniku eest tasutud raha arestimist või avalikustada võlgnike nimed.

Lasterikaste isade kogukonda kuulub üle 500 mehe. Tegemist on nelja ja enama lapsega perede isadega, kes on tegusad, panustades oma peresse ning kes soovivad väärtustada lasterikkaid peresid. Kogukonda kuuluvad väga erinevate elualade esindajad – ettevõtjad, ametnikud, teadlased, ajakirjanikud. Kogukonna eesmärk on kodanikualgatuse korras, lasterikaste perede isadena olla nende teemade hoidjad ja algatajad ning olla legitiimne nõuandja perepoliitika kujundajatele – ametnikele, poliitikutele, erakondadele.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...