LAURI LAATS: Miks keelata lastele populaarset kooli?

Vaimsus, mille kahjustamist Gustav Adolfi gümnaasiumi laienemise vastased ette heidavad, on tekkinud just direktor Hendrik Aguri ametisoleku ajal.

LAURI LAATS: Miks keelata lastele populaarset kooli?

Lauri Laats

Vaimsus, mille kahjustamist Gustav Adolfi gümnaasiumi laienemise vastased ette heidavad, on tekkinud just direktor Hendrik Aguri ametisoleku ajal.

Mida teravamaks kujuneb vastasseis Gustav Adolfi gümnaasiumi juhtide, haridusameti ja rühma lapsevanemate ning vilistlaste vahel, seda raskem on vastata küsimusele, mis sellest koolist saab.

8images

Veel mõni aeg tagasi tundus, et I ja II astme hoone valmimisega käesoleva aasta septembris saab kooli senine positiivne areng uue kiirenduse. Nüüd, mil initsiatiivrühm saatis emotsionaalse pöördumise linnavalitsusele ja kooli vilistlaskogu juhatus umbusaldas direktor Henrik Agurit, tekitab olukord pigem kõhedust. Rühma lastevanemate ja vilistlaste algatatud rünnak toimiva ja hästi juhitud kooli vastu ei möödu tagajärgedeta. Hinnatud õppeasutuse maine on saanud kahjustada. Kuigi haridust kureeriv abilinnapea Mihhail Kõlvart asus teenekat direktorit ülekohtuste süüdistuste eest kaitsma, ei kahanda see nende indu, kes kodukooli halvustamisega püüavad endale tähelepanu tõmmata.

Suurem ring autoga pole põhjus

Põhimõttelistes vastasseisudes pole midagi uut. Ikka on leidunud visionääre, kes soovivad arengu kaudu lisaväärtust luua, ning traditsioonide hoidjaid, kes igas muutuses ohtu näevad. GAG-i laienemise vastased tunnevad muret õppetaseme pärast ning soovivad põlistada kooli praeguse staatuse. Ent laienemise vastu võitlejate hirm vaimse atmosfääri lahustumise ees ei saa olla argument arengu külmutamiseks. GAG-i laienemisega on tegelenud Tallinna haridusamet, seda on direktori juhtimisel valmistanud ette pädev pedagoogide tuumik. Nüüd aga tulevad inimesed, kes ei soovigi mõista laienemise eesmärke.

Muidugi võib vastasleeri argumente inimlikult mõista. Eks igaühele tundu olulised just isiklikud probleemid.

Kuid kartus, et õpilaste arvu tõstmine 1200-lt 1900-le võib äkki minu lapse õpitulemustele halvasti mõjuda, pole ju ometi piisav põhjus, võtmaks 700 lapselt võimalust GAG-i õpilaseks saada. Nagu ka see, et äkki sunnib I ja II kooliastme kolimine prestiižsest vanalinnast kusagile Kalamajja hommikuti last autoga kooli sõidutades suurema ringi tegema. Iva peitubki selles, et GAG on populaarne, seal soovitakse õppida, ja kool juhtkond koos haridusametiga on nuputanud välja plaani, kuidas võimalikult suuremale hulgale lastele selleks võimalus anda. Kohatu on siin apelleerida kooli püsiväärtustele ja vaid vanalinna müüride vahel elavatele traditsioonidele. Eesti kool on taasiseseisvumise algusest pidevas arengus, ja kui arvestada PISA testi tulemusi, on suund kooli avatumaks ning liberaalsemaks muutmisele õige. Nii nagu Tallinna vanalinna pole otstarbekas UNESCO maailmapärandi nimekirja kuulumisele vaatamata muuseumiks muuta, vaid see peaks jääma toimivaks elukeskkonnaks, ei saa GAG-i arengut piirata vaid seepärast, et kool läheneb asutamise 400. aastapäevale.

Kriitikatule alla sattunud Henrik Agur juhib GAG-i alates 2005. aastast. Just tema ajal on GAG muutunud õpilasi innustavaks ning õpetajate loomingulisust toetavaks õppeasutuseks. Paradoksaalne, ent sama vaimsus, mille kahjustamist GAG-i laienemise vastased ette heidavad, on tekkinud Aguri ametisoleku ajal. Tema tahe seista GAG-i eest ja järjekindlus koolile paremate tingimuste loomisel on imetlusväärsed.

Mitmete Tallinna koolide direktorid kadestavad Agurit, kuna ta suutis välja võidelda vahendid uue algklasside hoone jaoks. Mitte üksnes Kesklinnas, vaid teisteski linnaosades on tusaselt küsitud, miks just GAG ja mitte mõni muu kool. Aga asjaga vähegi kursis olijad teavad, et GAG pälvis linna toetuse üksnes tänu direktori aastatepikkusele järjekindlale tööle. Miski pole tulnud kingitusena. Nüüd, kui üks suur eesmärk hakkab teoks saama, loobitakse kooli patrioodina tuntud direktori suunas umbusaldusavaldusi.

Teised koolid kadedad?

Süüdistajad ei vastuta kooli tuleviku eest. Kui selgub, et hüperaktiivsed rünnakud suudavadki tulevikuplaanid nurjata ning see toob kaasa kooli allakäigu, pühivad kriitikud oma käed toimunust puhtaks. Selles peitubki võitlevas opositsioonis olemise võlu. Oma naha ja karvadega vastutavad GAG-i homse päeva eest eelkõige direktor ja Tallinna linn koolipidajana.

Volikogu aseesimehena jälgin vastasseisu teravnemist murega, sest linnale on oluline, et meie koolides pakutaks head haridust, nagu ka see, et kõrge maine omandanud koolidesse pääseks õppima rohkem lapsi. Seepärast kutsun üles süüdistustest ja solvumistest loobuma ning alustama koostööd, mis aitaks GAG-i uue õppehoone 1. septembril avada.

Laadimine...Laadimine...