Suureneb kunstniku- ja kirjanikupalgaliste arv ja palk

Kultuuriministeerium suurendab kunstniku- ja kirjanikupalga eelarvet, nii et tulevikus oleks igal aastal palgal 15 kirjanikku ja 15 kunstnikku, samuti tõuseb palga suurus.

Pilt: Scanpix

Suureneb kunstniku- ja kirjanikupalgaliste arv ja palk

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Kultuuriministeerium suurendab kunstniku- ja kirjanikupalga eelarvet, nii et tulevikus oleks igal aastal palgal 15 kirjanikku ja 15 kunstnikku, samuti tõuseb palga suurus.

Ühe palga suuruseks kujuneb alanud aastal 1430 eurot, mis on 1,1-kordne kultuuritöötaja miinimumpalk. Kuni seniajani oli kuupalga suurus eelnenud aasta Eesti keskmine brutopalk teatas kultuuriministeeriumi pressiesindaja neljapäeval BNS-ile.

"Kunstniku- ja kirjanikupalk on kindlasti maailmavaateline muutus kultuuripoliitikas. See kinnistab arusaama, et ka looming on töö. Andes tippvormis kirjanikele ja kunstnikele kindlustunde ning võimaluse pühenduda pikema perioodi vältel loometööle, teeme Eesti kultuuri rikkamaks. Seetõttu oleme otsustanud suurendada palgasaajate arvu kolmekümneni ja tagada neile kolmeks aastaks üle Eesti keskmise sissetuleku," ütles kultuuriminister Indrek Saar.

Kultuuriministeerium on leidnud võimaluse suurendada palgasaajate arvu, et tulevikus oleks igal aastal loomeliitude palgal 15 kirjanikku ja 15 kunstnikku.

Eesti Kirjanike Liidu komisjoni otsusel saavad 2019. aastast kirjanikupalka Adam Cullen, Contra, Kalju Kruusa, Leelo Tungal ja Kauksi Ülle. Eesti Kunstnike Liidu komisjon otsustas määrata kunstnikupalga Jass Kaselaanele, Jüri Kasele, Marko Mäetammele, Kärt Ojaveele ja Laura Põllule. Kokku makstakse 2019. aastal koos loomeliitudega palka 24 loovisikule. 30 loovisiku palgani jõutakse 2021. aastal.

Kunstniku- ja kirjanikupalga loomine 2015. aastal oli oluline kultuuripoliitiline otsus, mis tagas palgasaajatele Eesti keskmise palga koos kõigi sotsiaalsete garantiidega kahes valdkonnas, kus puuduvad riiklikud institutsioonid. Palgasaajad valivad välja loomeliidud ise koos valdkondlike esindusorganisatsioonidega ning Kultuuriministeerium tagab loomeliitudele eelarve palga maksmiseks.

 

Laadimine...Laadimine...