Leht: Tullio Liblik omandas kasulikku maad Jõelähtmes väga odavalt

Maadevahetuse kaasuses pistise andmise eest süüdimõistetud Tullio Liblik ostis Jõelähtme vallale kuuluvalt ettevõttelt 5,5 hektari suuruse mittetulundusmaa 21 000 euroga; kaks nädalat hiljem muutis vald poole maast elamumaaks.

Pilt: Scanpix

Leht: Tullio Liblik omandas kasulikku maad Jõelähtmes väga odavalt

Maadevahetuse kaasuses pistise andmise eest süüdimõistetud Tullio Liblik ostis Jõelähtme vallale kuuluvalt ettevõttelt 5,5 hektari suuruse mittetulundusmaa 21 000 euroga; kaks nädalat hiljem muutis vald poole maast elamumaaks.

Mullu 23. märtsil saatis Liblik vallale kirja, et tema firma Berwell Team soovib osta vallafirmale Jõelähtme Varahaldus kuuluva Kallavere küla 5,54-hektarise Sarapiku kinnistu. Ärimees pakkus maatüki hinnaks 21 000 eurot. Sarapiku oli sel ajal maaregistris maatulundusmaana, sellest umbes kolm hektarit oli mets. Vald oli tehinguga nõus, vahendas BNS Eesti Päevalehte.

Berwell Team sai Sarapiku kinnistu omanikuks. Nädalapäevad hiljem aga laekus valda Berwell Teami taotlus, milles sooviti Sarapiku kinnistu jagamist ja osalt sihtotstarbe elamumaaks muutmist. Varem oli Liblik vallavalitsusele selgitanud oma kavatsust püstitada Sarapiku kinnistu lõunapoolsesse ossa elamu koos selle teenindamiseks vajalike abihoonetega.

Kaks nädalat hiljem sai maatulundusmaast osaliselt elamumaa. "Vallavolikogu otsusega number 200 määrati Sarapiku kinnistu pindalast 2,49 hektarit elamumaaks ja elamu teenindamiseks vajalikuks maaks. Pärast Berwell Teami tellitud katastrimõõdistuste esitamist otsustas vallavalitsus 28. mai korraldusega number 397 nõustuda Sarapiku kinnistu jagamisega üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa katastriüksuseks,” ütles Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.

Maa-ameti tehingute andmebaasist selgub, et eelmisel aastal oli Jõelähtme vallas hoonestamata maatulundusmaa ühe ruutmeetri hind keskmiselt 3,61 eurot. Aga kui hoonestamata maatükk oli registris elamumaana, maksis selle üks ruutmeeter 16,72 eurot.

Kui Jõelähtme vald oleks müünud Sarapiku hoonestamata maatulundusmaa mulluse keskmise tehinguhinnaga, oleks Liblik pidanud selle eest vallale tasuma 200 000 eurot.

Kui vald oleks vaevunud Sarapiku kinnistu enne saarlasele müümist elamumaaks vormistama – samas ulatuses nagu pärast tehingut –, võinuks Liblikult elamumaa eest küsida 416 300 eurot ja ülejäänud 3,05 hektari maatulundusmaa eest 110 100 eurot.

Viimane eksperdihinnang telliti maatükile vallafirma 2013. majandusaasta aruande koostamise käigus. 2013. aastal hindasid eksperdid Sarapiku kinnistu väärtuseks 17 000 eurot. Hinnangus lähtusid DTZ Kinnisvaraeksperdi esindajad eeldustest, et kinnistut on parim kasutada elamumaana, tõenäoliselt saab kinnistule rajada paar-kolm elamut, kinnistu on liigniiske ja sellel pole juurdepääsuteed ega kommunikatsioone.

Jõelähtme Varahaldus tahtis 2014. aastal kinnistu 21 000 euroga maha müüa. Vald andis selleks nõusoleku ja vallafirma panigi 2014. aasta suvel oma koduleheküljele müügikuulutuse.

Tallinna ringkonnakohus tühistas 19. juunil 2013 varasema kohtuastme õigeksmõistmise maadevahetuse kriminaalasjas ja mõistis Libliku süüdi altkäemaksu andmises. Teda karistati tingimisi kahe aasta, viie kuu ja 27 päeva pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga. Riigikohtu kriminaalkolleegium nimetas 2014. aasta 30. juunil altkäemaksu andmise pistise andmiseks, jättes ringkonnakohtu mõistetud karistuse muutmata.

Laadimine...Laadimine...